Ponowne wykorzystanie informacji z sektora publicznego - Komisja wszczyna postępowanie przeciwko Włochom

Kolejne postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko państwu, które nie wprowadziło przepisów pozwalających na ponowne wykorzystanie informacji z sektora publicznego. Po uruchomieniu takiej procedury zapadły już wyroki Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Sprawa C-465/06) oraz przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Sprawa C-529/06; por. Wtórne wykorzystanie informacji z sektora publicznego (dwa wyroki Trybunału)). Teraz zaś Komisja wszczyna postępowanie przeciwko Włochom (m.in. chodzi o dane katastralne i hipoteczne). Przeciwko Polsce również prowadzone jest takie właśnie postępowanie.

O wszczęciu postępowania przez Komisję można przeczytać w notatce prasowej IP/09/425 z 19 marca 2009 r. Przeciwko Polsce zostało wszczęte takie postępowanie w październiku 2008 r., podobnie, jak przeciwko Szwecji (por. notatkę prasową Komisji IP/08/1524, oraz tekst Wtórne wykorzystanie informacji publicznej w Polsce: aż musiała nam pogrozić Komisja Europejska). Teraz zaś przyszedł czas na Włochy. W notatce na ten temat czytamy (wytłuszczenie moje):

Komisja Europejska wszczęła dziś przeciwko Włochom postępowanie w sprawie uchybienia w związku z niepełną i nieprawidłową transpozycją dyrektywy 2003/98/WE o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, czyli tak zwanej dyrektywy PSI. Komisja skierowała przeciwko Włochom wezwanie do usunięcia uchybienia (pierwszy etap postępowania w sprawie uchybienia na podstawie Traktatu WE) ze względu na niepełne transponowanie przepisów wspomnianej dyrektywy. Jeden z zarzutów dotyczy wyłączenia z zakresu dyrektywy danych katastralnych i hipotecznych – stanowiących cenne źródło informacji do ponownego wykorzystania.

Komisja Europejska wytoczyła dziś postępowanie przeciwko Włochom, ponieważ dotychczas do ustawodawstwa włoskiego nie transponowano pewnych elementów dyrektywy PSI lub też transponowano je nieprawidłowo. Jednym z zarzutów jest wyłączenie danych katastralnych i hipotecznych, w tym zapisów ksiąg wieczystych zawierających informacje na temat prawa własności i posiadania gruntów, ich dokładnego położenia i granic poszczególnych parcel a także na temat wykorzystania nieruchomości w charakterze zabezpieczenia pożyczek. Kolejną luką w przepisach włoskiego prawa jest brak uregulowań prawnych, dotyczących zakresu i definicji pojęcia „ponowne wykorzystywanie”, wymogów proceduralnych dotyczących rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji, szczegółowych warunków ponownego wykorzystywania (z dostępnymi formatami i pobieranymi opłatami włącznie) a także zakazu dyskryminacji.

Włochy mają dwa miesiące, by udzielić odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia. W przypadku braku odpowiedzi lub gdyby uwagi zgłoszone przez Włochy okazały się niezadowalające, Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii, stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na mocy Traktatu WE. W razie gdyby Włochy nadal nie dopełniały swoich zobowiązań wobec prawa UE, Komisja skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
(...)

Przeczytaj również:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Przepraszam, ale co znaczy

Przepraszam, ale co znaczy "ponowne wykorzystanie informacji publicznej"? Czy to jakiś termin prawniczy? I czym to się różni od zwykłego "wykorzystania informacji publicznej"?

Proszę sięgnąć do linków

VaGla's picture

Proszę sięgnąć do linków, które umieściłem pod komentowanym właśnie tekstem. Jestem przekonany, że znajdzie Pan/Pani tam odpowiedź.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>