Waglowski, przez "o" :)

Magazyn Literacki Książki, w numerze 06/05 publikuje recenzję mojej książki "Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu": "...wszystko to czyta się jak dobrą powieść sensacyjną..."

Internet to wciąż w dalszej mierze nieznany ląd, stopniowo kolonizowany i cywilizowany. Regulacje prawne w internecie są tematem żywo dyskutowanym zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym. Ukuto nawet pojęcie "społeczeństwo informacyjne", mające oddawać charakter obecnego konglomeratu ludzkiego zamieszkującego naszą planetę. Książka "Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu" to zbiór felietonów Piotra Waglewskiego publikowanych przez autora w ramach prowadzonego przezeń od 1997 roku serwisu internetowego. Autor, piszący o prawnych aspektach internetu z pasją i językiem zrozumiałym nie tylko dla prawników, opowiada o sporach sądowych dotyczących sieci, o regulacjach prawa polskiego i międzynarodowego z tego zakresu i ich genezie, o ochronie prawa autorskiego w sieci, handlu elektronicznym i marketingu, wreszcie o zagrożeniach czyhających on-line. A wszystko to czyta się jak dobrą powieść sensacyjną i czasami aż strach bierze, gdy klikamy na monitorze na symbol "e".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>