Rada Cyfryzacji drugiej kadencji

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska dokonała wyboru i ustaliła skład Rady ds Cyfryzacji drugiej kadencji. Rada ds Cyfryzacji działa na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds informatyzacji. Kadencja Rady ds Cyfryzacji pierwszej kadencji upłynęła w czerwcu. Do udziału w pracach Rady kolejnej kadencji zgłosiło się około stu kandydatów, rekomendowanych przez organizacje pozarządowe i branżowe, ośrodki akademickie oraz organy władzy publicznej. Zgodnie z ustawą - Rada składa się z od 15 do 20 członków. Kadencja Rady trwa dwa lata.

21 listopada minister Anna Streżyńska wybrała członków Rady do Spraw Cyfryzacji drugiej kadencji. W skład Rady weszli:

 1. Izabela Albrycht
 2. Tomasz Muda
 3. Paweł Litwiński
 4. Roman Bieda
 5. Łukasz Jachowicz
 6. Piotr Waglowski
 7. Michał Adamczyk
 8. Alicja Grawon-Jaksik
 9. Piotr Pawłowski
 10. Rafał Rodziewicz
 11. Grzegorz Mazurek
 12. Jerzy Nawrocki
 13. Krzysztof Goczyła
 14. Janusz Zawiła Niedźwiecki
 15. Maciej Sobolewski
 16. Karol Dobrzeniecki
 17. Dominik Batorski
 18. Dariusz Milka
 19. Justyna Skorupska

Do poprzednich rad (Rady Informatyzacji, która została zastąpiona przez Radę ds Cyfryzacji) rekomendowało mnie Stowarzyszenie Internet Society Poland, a w przypadku Rady Cyfryzacji pierwszej kadencji - Stowarzyszenie Internet Society Poland oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Przy naborze do RdC II kadencji rekomendacji udzielił mi Minister Rozwoju (obecnie Minister Rozwoju i Finansów).

W czasie autoprezentacji, gdy minister spotkała się z naszą grupą kandydatów, stwierdziłem, że zależy mi na tym, by wspierać działania związane z rozwojem analityki publicznej.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Tzn?

DiskDoctor's picture

analityki publicznej

A czy można nieco szerzej?

Czy to mniej więcej, podobnie do Pana projektów naukowych np. powiązanych z udostępnianiem wyroków w formie wyszukiwarki czy API? Lub projektów podobnych do tych realizowanych przez p. Batorskiego, typu osławione wyniki matur?

Analityka publiczna

VaGla's picture

W Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa znajduje się rozdział "Zintegrowana Platforma Analityczna". Brałem udział w pracach nad tym programem. Dla mnie najistotniejszy fragment tego rozdziału, to:

[P]latforma stworzy możliwość analiz wykonywanych w oparciu o różne dostępne zbiory danych. Będzie to więc szczególnie istotne źródło dla danych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji przez organy administracji centralnej.

Inny niezwykle istotny dla mnie fragment Programu brzmi:

Elastyczność jednolitego narzędzia, uwzględniającego specyfikę poszczególnych urzędów, to także, poza powyższymi mechanizmami, rozwój silników procesów i procesowości w administracji oraz analityka biznesowa (business intelligence), umożliwiająca samodzielne budowanie procesów, raportów i rejestrów przez poszczególne urzędy. Przykładem takiego podejścia jest planowana elektronizacja w EZD międzyresortowej obsługi procesu legislacyjnego wraz z procesem opiniowania, formularzami dotyczącymi oceny wpływu projektu identyfikowane przez departamenty w toku opiniowania, czy też gromadzenie danych pochodzących z formularzy OSR, w celu usprawnienia zarządzania procesem legislacyjnym, w tym zarządzania budżetowego. Rozwiązania te będą powiązane ze Zintegrowaną Platformą Analityczną, wpisując się w centralne zarządzanie informacją oraz spełniając narzucone standardy. Wsparcie kompetencyjne w tych obszarach będzie objęte szczególną opieką w ramach przedsięwzięcia EZD RP.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Super. Ale co z Open Data?

DiskDoctor's picture

Czyli jest to system IT klasy eGov, z naciskiem na przetwarzanie danych i innych informacji (DW/BI).

Jednak, czy wskazany program zawiera może też sekcje poświęcone Open Government Data? Jest to - w zupełnym skrócie - połączenie systemu o opisanej przez Pana charakterystyce, jednak w stronę komercyjnych zastosowań re-use, w odniesieniu do informacji cyfrowych (repozytoriów urzędów itp.).

Oczywiście z API, dla sektora prywatnego, celem umożliwienia nadbudowania wartości dodanej (np. poprzez połączenie dwóch lub więcej strumieni danych), w postaci produktów lub usług, udostępnianych następnie komercyjnie.

Czy są takie koncepcje również zarysowane na ten moment?

Program otwierania danych

VaGla's picture

Przypuszczam, że chodzi o przyjęty niedawno przez Radę Ministrów Program Otwierania Danych Publicznych.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Tak

DiskDoctor's picture

Dokładnie to miałem na myśli.

Dziękuję uprzejmie za informację.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>