Interpelacja w sprawie powołania Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji

Interpelacja nr 6085 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie powołania Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji i wykorzystania w administracji publicznej otwartych rozwiązań informatycznych złożona przez posła Marka Biernackiego oraz odpowiedź, której udzielił Jarosław Brysiewicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Interpelacja
"Szanowny Panie Ministrze! W odniesieniu do spotkania ministra MSWiA z wiceszefem Microsoftu Panem Kevinem Turnerem chciałbym uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

1. W jaki sposób minister MSWiA pragnie pogodzić wspomnianą przy okazji spotkania ˝nadrzędną zasadę neutralności technologicznej państwa˝ z powołaniem Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji, w którym pierwszy projekt będzie finansowany przez Microsoft, a więc i - jak sądzę - oparty na rozwiązaniach tej firmy, które otwarte nie są?

2. Jakie konkretne działania i projekty prowadzone przez Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji pozwolą zmniejszyć samorządom koszty wdrażania rozwiązań informatycznych?

3. Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji posiada wiedzę, w jakim stopniu administracja elektroniczna na poziomie samorządów terytorialnych i administracji państwowej oparta jest na otwartych rozwiązaniach, a w jakim na rozwiązaniach komercyjnych i zamkniętych? Jak wiele komputerów w podległych Ministerstwu jednostkach pracuje w oparciu o systemy Microsoft, a jak wiele w oparciu o alternatywne, darmowe i otwarte systemy linuksowe? Jeżeli Ministerstwo nie posiada takich informacji, to jaki jest tego powód?

4. Czy MSWiA przeprowadzało symulacje kosztów wdrażania i obsługi zamkniętych informatycznych rozwiązań komercyjnych w stosunku do analogicznych rozwiązań opartych na systemach opensource? Jeżeli nie, to dlaczego takie symulacje nie są przeprowadzane?

5. Czy zdaniem Ministra - zgodnie ze wspomnianą wcześniej zasadą ˝neutralności technologicznej państwa˝ - zgodne jest z nią promowanie systemów prywatnej firmy i uzależnianie systemów informatycznych od technologii przez nią dostarczanych? Czy np. obowiązek rozliczenia się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przy pomocy programu ˝Płatnik˝, który jest rozwiązaniem zamkniętym i działającym tylko na systemach dostarczanych przez Microsoft, jest zgodne z zasadą ˝neutralności technologicznej państwa˝?

6. Wiele jednostek administracyjnych w państwach Unii Europejskiej przechodzi na otwarte rozwiązania informatyczne: linuksowe systemy operacyjne, otwarte standardy zapisywania danych oparte na XML etc. Te działania są najczęściej podyktowane wielkimi oszczędnościami w kosztach informatyzacji. Czy w Polsce musimy wydawać publiczne pieniądze na zamknięte i drogie systemy informatyczne, podczas gdy istnieje tania, jeśli nie powiedzieć: darmowa, alternatywa spełniająca nasze wymagania?

Z poważaniem
Poseł Marek Biernacki
Warszawa, dnia 9 stycznia 2007 r.
"

Treść interpelacji dostępna na serwerze Sejmu RP

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 6085 w sprawie powołania Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji i wykorzystania w administracji publicznej otwartych rozwiązań informatycznych:

"Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma z dnia 17 stycznia 2007 r. (sygn. SPS-023-6085/07) przekazującego interpelację Posła na Sejm RP Pana Marka Biernackiego w sprawie powołania Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji i wykorzystania w administracji publicznej otwartych rozwiązań informatycznych, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o kontynuacji i rozszerzeniu współpracy pomiędzy polską administracją publiczną a Microsoftem oraz o podpisaniu umowy dotyczącej Government Security Program (GSP), dzięki której polska administracja uzyska dostęp do nowych technologii i szerokiej wiedzy technologicznej.

W ramach dotychczasowej umowy Government Security Program (GSP) polska administracja miała m.in. zapewniony dostęp do kodu źródłowego Windows poprzez stworzoną w tym celu sieć łączności. Nowa umowa poszerzy współpracę m.in. w zakresie:

- dostępu do kodu źródłowego oprogramowania z rodziny Microsoft Office oraz Windows Vista,

- umożliwienia administracji publicznej wprowadzenia własnych systemów kryptograficznych do systemu Windows, co oznacza możliwość stosowania własnych metod i narzędzi kryptograficznych zintegrowanych z systemem operacyjnym,

- wsparcia procesów zachowania bezpieczeństwa, w tym umożliwi znacznie rozszerzoną współpracę techniczną pomiędzy ekspertami obu stron i wsparcie ze strony inżynierów Microsoftu w sytuacjach kryzysowych.

Warto wspomnieć, iż Microsoft w porozumieniu z MSWiA uruchomi w Polsce Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji (CORA), którego zadaniem będzie tworzenie specjalistycznych rozwiązań dla samorządów. Uruchomienie Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji ma na celu:

- stworzenie centrum kompetencyjnego dla rozwiązań dla e-Administracji (w szczególności dla administracji samorządowej),

- stworzenie dodatkowych możliwości podnoszenia kwalifikacji kadr administracji (szkolenia technologiczne, szkolenia dotyczące prowadzenia projektów itp.),

- zwiększenie dostępu do wiedzy i zdobywanie kwalifikacji przez pracowników administracji,

- promocję dobrych praktyk we wdrażaniu technologii informatycznych i wymianę informacji pomiędzy jednostkami administracji.

Inicjatywa CORA otwarta jest dla wszystkich podmiotów rynku teleinformatycznego.

Powyższe projekty - zarówno projekt GSP, jak i projekt CORA - powinny stać się przykładem udanej współpracy publiczno-prywatnej, mającej na celu usprawnienie procesu informatyzacji administracji publicznej w Polsce. Dzięki nowym inicjatywom wdrażanie rozwiązań informatycznych w jednostkach administracyjnych będzie mogło przebiegać szybciej i sprawniej, a implementowane rozwiązania będą przystosowane do szczególnych wyzwań, jakie stawiane są przed administracją publiczną.

Realizując nadrzędną zasadę neutralności technologicznej Państwa, Minister do spraw Informatyzacji w powyższych działaniach na rzecz wykorzystania technik teleinformatycznych wychodzi naprzeciw wszelkim inicjatywom pomagającym wspierać działania administracji publicznej na rzecz obywateli i przedsiębiorców bez preferowania określonych podmiotów, jak i ich dyskryminacji.

W kwestii wykorzystania otwartych rozwiązań informatycznych w administracji publicznej uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w sposób cykliczny bada stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Z analizy danych wynika, że w urzędach zdecydowanie dominuje system Windows. Średnia liczba komputerów z systemem Windows waha się od 94% do 98% zainstalowanych urządzeń w zależności od województwa. Zaznaczyć należy, iż na popularności zyskuje również otwarte oprogramowanie (Open Source), wprowadzane zwłaszcza w urzędach gminnych. W pracy biurowej urzędnicy zdecydowanie częściej korzystają z pakietu Microsoft Office niż Open Office. Średnia liczba pakietów MS Office we wszystkich badanych urzędach wyniosła 47,91% w porównaniu do średniej liczby pakietów biurowych Open Office - 12,39%.

W odniesieniu do symulacji kosztów wdrażania i obsługi zamkniętych informatycznych rozwiązań komercyjnych w stosunku do analogicznych rozwiązań opartych na systemach Open Source warto wskazać, iż pojęcie otwarte oprogramowanie nie oznacza oprogramowania darmowego. Część oprogramowania otwartego dystrybuowana jest przy niskich lub zerowych kosztach licencji, a w efekcie ceny komponentów otwartego oprogramowania są zwykle niższe niż dla oprogramowania zamkniętego. Wobec powyższego precyzyjna analiza szacunków oszczędności jest niemożliwa, gdyż dostępne narzędzia analityczne nie uwzględniają zwykle kosztów zapewnienia migracji oraz integracji różnych systemów istniejących w gospodarce.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż z analizy polskiego rynku oprogramowania wynika, że wydatki administracji publicznej na pozyskanie oprogramowania stanowiły w skali rynku około 330 milionów złotych. Większość z nich przypadała na masowe, standaryzowane oprogramowanie obsługujące stanowiska pracy (systemy operacyjne i aplikacje biurowe).

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Jarosław Brysiewicz
Warszawa, dnia 12 lutego 2007 r.
"

Treść odpowiedzi dostępna na serwerze Sejmu RP

Podobne doniesienia gromadzę w dziale interpelacje niniejszego serwisu. Przeczytaj również na podobny temat: Interpelacja nr 5042 do prezesa Rady Ministrów w sprawie otwartych standardów - fundamentu e-administracji. oraz Odpowiedź na interpelację w sprawie neutralności technologicznej.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Otwartosc ...

Celna interpelacja!

Od siebie "wzmocnie" jej punkt 6: obecna forma tzw. minimalnych standarow wprowadzonych rozporzadzeniem ministra wlasciwego ds. informatyzacji (ob. MSWiA) jest nieporozumieniem z 2 powodow:

1. Wadliwa jest sama istota takiego postawienia sprawy standardow. System sam w sobie (w srodku) moze opierac sie o rozwiazania dowolne - wazne jest tylko to w jakiej formie wymienia informacje. I aby mogl sie dogadywac z innymi sposoby owej komunikacji winny opierac sie o rozwiazania standardowe - czyli o standardy interoperacyjnosci.

2. Wykaz standardow w wymnaganiach minimalnych jest co najmniej dziwaczny: pojawia sie tam DOC (niby do przegladania dokumentow) i archaiczne wersje (np. kto jeszcze pamieta o Unicode 3.2 !!!)

Cala nadzieja w tym ze MSWiA to nie tylko minister wlasciwy ds informatyzacji

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>