Kto szybciej osiągnie cel

Kto szybciej osiągnie cel

Celem ma być realizacja swoich interesów przez podmioty gospodarcze. Przedstawiają one korzystniejszą ofertę. Coraz bardziej korzystną. Ale dla kogo ta oferta? Gdzie się kończy współzawodnictwo? Czy uczestnicy tej rozgrywki potrafią określić swoje interesy? Przecież nie zawsze chodzi o kasę. A może się mylę?

Zgodnie z polską ustawą: "Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta". Ustawa też wskazuje podmioty, którym miano przedsiębiorcy przysługuje. Są to zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. Podstawą ustroju gospodarczego naszego państwa jest - generalnie - "społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Każdy z tych filarów ustrojowych nie jest jednak nieograniczony. Tak jak gdzieś kończy się własność prywatna, solidarność czy dialog społeczny, tak gdzieś jest też kres wolności działalności gospodarczej. W czasach, w których trudno stwierdzić dokładnie jaka jest treść prawa, gdy trudno zdekodować treść dobrych obyczajów i gdy każdy w pewien sposób wkracza w swerę interesów innego - regulacje dotyczące uczciwej konkurencji stają się jednocześnie błogosławieństwem, ale i niebezpieczną bronią. No i jest jeszcze kwestia ingerencji suwerena w stosunki gospodarcze. Czasem jest tak, że tam gdzie wkracza regulator jedni się cieszą, inni zaś denerwują.

Odwiedź dział "konkurencja" niniejszego serwisu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>