Grokster przegrał!

Sąd Najwyższy USA zdecydował, że firmy rozwijające oprogramowanie do korzystania z sieci peer-to-peer mogą ponosić odpowiedzialność za naruszanie prawa autorskiego przez ich użytkowników. Chodzi o sieci prowadzone przez firmy Grokster oraz StreamCast Networks. Dostępne jest orzeczenie w sprawie Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster Ltd. (PDF - 55 stron).

Sąd Najwyższy zmienił zdanie w stosunku do wcześniejszych stanowisk. Sąd tym razem nie brał pod uwagę orzeczenia sprzed 20 lat, a ściślej - brał pod uwagę, ale w wyniku interpretacji, przy innym stanie faktycznym doszedł do nieco innych wniosków (w 1984 roku, sąd uznał, że firma Sony Corp. nie była odpowiedzialna za naruszenie prawa autorskiego przez umożliwienie kopiowania kaset video w domu: Sony v. Universal: US Supreme Court Betamax Decision, 1984).

Sąd musiał zdecydować (odpowiedzieć na pytanie), pod jakimi warunkami dystrybutor (rozpowszechniający) produkt pozwalający na działania zarówno zgodne z prawem, jak i z nim niezgodne, ponosić ma odpowiedzialność za naruszenie praw utorskich przez osoby trzecie, które nastąpiło w wyniku użycia tego produktu. Sąd zdecydował, że ten, kto rozpowszechnia produkt, jednocześnie promuje jego używanie w celu naruszenia prawa autorskiego, czy to przez jasne wskazanie takiego używania, czy też inne działania akceptujące naruszenia, jest odpowiedzialny za ostateczne działania naruszające prawo, podejmowane przez osoby trzecie.

"The question is under what circumstances the distribu-
tor of a product capable of both lawful and unlawful use is
liable for acts of copyright infringement by third parties
using the product. We hold that one who distributes a
device with the object of promoting its use to infringe
copyright, as shown by clear expression or other affirma-
tive steps taken to foster infringement, is liable for the
resulting acts of infringement by third parties".

Sprawę komentuje EFF: decyzja w powyższej sprawie może spowodować zanik innowacyjności. Zobacz rónież: Electronic Frontier Fundation: dokumentacja sprawy MGM v. Grokster.

Minęła godzina - już ponad 280 serwisów podało tę inforamcje.

Decyzja Sądu Najwyższego USA jest jedną z ważniejszych decyzji wydanych w ostatnim czasie. Świadczy o zmieniającej się rzeczywistości i o tym, że system prawa coraz trudniej radzi sobie ze społeczeństwem informacyjnym. Coż. Sąd orzekł, więc trzeba powiedzieć, że to orzeczenie jest dużym zwycięstwem branży muzycznej i filmowej. Już wcześniej jedym ruchem niewidomej Sprawiedliwości uznano miliony osób za przestępców. Widać na tym polega społeczeństwo informacyjne.

[PCWorld][Forbes][Inquirer][Zdenet][Bloomberg]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>