O VoIP i retencji danych w Magazynie Bilans

Logo TVN24Zgodnie z opublikowanym właśnie raportem firmy analitycznej IDC: usługa telefonii internetowej, czyli Voice over Internet Protocol (VoIP), przeżywa boom w Europie Środkowej i Wschodniej. W tym roku ruch na łączach telekomunikacyjnych generowany przez VoIP zwiększy się w tym rejonie ponaddwukrotnie, a w przyszłym roku - trzykrotnie. A na całym świecie trwa dyskusja o retencji danych telekomunikacyjnych.

Rynek polski analizowany jest jako należący do Europy Środkowej i Wschodniej, a wedle badań IDC ta właśnie strefa jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków telefonii internetowej VoIP.

Piotr Waglowski w TVN24

A jeśli chodzi o VoIP, to warto zauważyć, że swobodne komunikowanie się należy do podstawowych praw człowieka. Okazuje się jednak, że poszczególne kraje bardzo chciałyby mieć możliwość kontroli tego, o czym ich obywatele rozmawiają. Uzasadnia się to walką z terroryzmem i przestępczością.

Amerykańska Federalna Komisja Komunikacji (The Federal Communications Commission) uważa, że obywatele mogą korzystać z dowolnego narzędzia (programu) komunikacyjnego pod warunkiem, że FBI go zaakceptuje. Chodzi również o mechanizmy "zaszyte" w oprogramowaniu do VoIP, które umożliwią służbom zapoznanie się z czasem trwania komunikacji, określeniem nadawcy i odbiorcy, a może również z treścią rozmów... Nie podoba się to przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, oraz organizacjom walczącym o prawa człowieka. Zdaniem twórców raportu "Invasive, Illusory, Illegal, and Illegitimate: Privacy International and EDRi Response to the Consultation on a Framework Decision on Data Retention": zbieranie i przechowywanie danych związanych z nowymi technologiami i aktywnością osób (w tym traffic data) jest inwazją w sferę prywatności, jest nielegalne i niepotrzebne. A każda jednostka ma prawo do poszanowania jej prywatności. Internet Society Poland jest sygnotariuszem tego dokumentu.

Magazyn Bilans

W Unii Europejskiej trwają prace nad nowymi regulacjami dotyczącymi tzw. retencji danych telekomunikacyjnych. Zbliża się czas, w którym stosowna dyrektywa zostanie przyjęta. Pierwsze głosowanie w komisji już 24 listopada, następne na sesji plenarnej 13 grudnia. Jak zagłosują polscy eurodeputowani?

W Polsce już przyjęto rozporządzenie w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, do wydania którego delegacja ustawowa znajduje się w art. 181 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Być może bardziej restrykcyjne regulacje unijne zmuszą nas do nowelizacji polskich przepisów. A co z prawem do prywatności? Co z zasadą domniemania niewinności (podsłuchiwanie wszystkich korzystających z elektronicznej komunikacji godzi w tę właśnie zasadę)? Kto zapłaci za infrastrukturę konieczną do ujmowania sygnałów (a przecież również sieci "trzepakowe" winny spełniać wymogi prawa)?

O tych sprawach osiemnastego listopada 2005 rozmawialiśmy na antenie TVN24 z Robertem Stanilewiczem, w Magazynie Bilans. Gdybym wyszedł ze studia w charakteryzacji, to by mnie na mieście wzięli za Fantomasa :)

Natomiast jednym z tematów dnia w TVN24 była inicjatywa ustawodawcza Prawa i Sprawiedliwości. Stanowi ona idealne tło do rozmowy o kontroli nad mediami elektronicznymi. Klub PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji trzech obowiązujących już ustaw: o radiofonii i telewizji, prawie telekomunikacyjnym oraz prawie pocztowym. Czy zniknie KRRiTV oraz URTiP i zastąpi je jeden regulator "elektronicznych mediów"?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>