Nie zbierajcie danych!

W dniu dzisiejszym, w Parlamencie Europejskim ma odbyć się głosowanie nad raportem nr 2004/0813(CNS) prezentowanym przez Alexandra Alvaro (LIBE) w sprawie zbierania i przechowywania danych (retencja). Raport powstał z inicjatywy Francji, Irlandji, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii, a dotyczy projektowanych właśnie w UE regulacji dotyczących tego zagadnienia.

Polityka zbierania danych telekomunikacyjnych w istotny i na niespotykany dotąd sposób wpływa na prawa obywatleskie, a dodatkowo narusza szereg instrumentów w systemie ochrony praw człowieka (w szczególności Dyrektywę o ochronie danych osobowych oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka).

Przedstawiciele takich organizacji jak European Digital Rights (działające not-for-profit stowarzyszenie 17 organizacji z 11 europejskich krajów, które zajmują się ochroną praw obywatelskich w społeczeństwie informacyjnym), a także Privacy International czy Statewatch uważają, że pozyskiwanie i zbieranie danych telekomunikacyjnych jest nieuzasadnione, nie realizuje pokładanych w nim nadziei, jest działaniem wysoce inwazyjnym i naruszającym w szczególności art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Retencja danych telekomunikacyjnych stanowi również pogwałcenie podstawowej zasady demokratycznego państwa prawa, zgodnie z którą - do momentu skazania prawomocnym orzeczeniem sądu obowiązuje domniemanie niewinności. Z tych powodów organizacaje te rekomendują przedstawiony raport w tej sprawie, zgadzając się z jego autorem.

["Invasive, Illusory, Illegal, and Illegitimate: Privacy International and EDRi Response to the Consultation on a Framework Decision on Data Retention", submitted to the European Commission DG JHA and Information Society, 9 September 2004]

["EU: Data Retention proposal partly illegal, say Council and Commission lawyers", Statewatch]

["Opinion 9/2004 on a draft Framework Decision on the storage of data processed and retained for the purpose of providing electronic public communications services or data available in public communications networks with a view to the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal acts, including terrorism", ARTICLE 29 Data Protection Working Party, 11885/04/EN/WP99]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>