Wokół przelewu wierzytelności

Rzeczpospolita, Nie trzeba zgody dłużników: "Można przekazywać firmom windykacyjnym dane dłużników bez ich zgody, ale trzeba wyważać między ochroną ich praw i wolności obywatelskich oraz prywatności a interesami wierzycieli" (sygn. OPS 2/05).

We wczorajszym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w składzie siedmioosobowym dopuścił przekazywanie firmom windykacyjnym danych osobowych dłużników - w ten sposób uwzględnił skargi kasacyjne spółek Polkomtel i Presco i uchylił werdykt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz decyzję GIODO.

Wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zbadał sprawę i uznał, że Polkomtel nie mógł przekazać danych osobowych dłużników bez ich zgody. Zdaniem GIODO zakazuje tego zarówno ustawa o ochronie danych osobowych, jak również kodeks cywilny, w tzw. klauzulach abuzywnych (zakazanych). Następnie sprawą zajmował się WSA.

Gazeta Wyborcza: "Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie uciął spór prawny, jaki wybuchł kilka lat temu. Wywołały go decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), do którego trafiły skargi klientów Polkomtela, operatora sieci Plus GSM".

Siedmi sędziów NSA uznało, że art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych zezwala na przekazanie danych, jeśli jest to niezbędne do realizacji praw i celów wierzyciela. Sędziowie zastrzegli jednak, że cesja jest możliwa, jeśli wierzyciel wykaże, że bez tego nie odzyska pieniędzy oraz nie naruszy w ten sposób prywatności klienta.

NSA zauważył min., że obok polskiej ustawy o ochronie danych osobowych obowiązuje unijna dyrektywa z 1995 r., która dopuszcza co do zasady przetwarzanie danych osobowych dłużnika bez jego zgody, jeżeli potrzeby te wynikają z uzasadnionych interesów administratora tych danych - chyba że się okaże, iż narusza to prawa i wolności obywatelskie. Tak też orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości. "Przepisy prawa krajowego powinny być tak realizowane, aby zapewnić realizację dyrektyw".

Stąd GIODO musi wydać nową decyzję, uwzględniającą wyrok NSA.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>