Sprawdzą przed sądem uprawnienia FBI

Nowe zasady retencji danychNiedawno informowałem o nowych propozycjach ogłoszonych przez Amerykańską Federalną Komisję Komunikacji przyznającym pewne uprawnienia FBI w zakresie dostępu do narzędzi komunikacyjnych (chodzi o możliwość podsłuchu VoIP). Zasady w tym zakresie przyjęto. Dziś wiemy, że branża stara się przed sądem o uznanie bezprawności regulacji Komisji.

Przedmiotem sporu jest dokument Komisji (The Federal Communications Commission): Communications Assistance for Law Enforcement Act and Broadband Access and Services

W dokumencie tym Komisja przyjmuje zasady, zgodnie z którymi dostawcy szczególnych usług internetowych ("providers of facilities-based broadband Internet access services" oraz "providers of interconnected voice over Internet Protocol (VoIP) services"), którzy pozwalają swoim użytkownikom na korzystanie (odbiór) sygnałów z tradycyjnych sieci telefonicznych (the public switched telephone network - PSTN) muszą spełnić wymogi przewidziane w amerykańskiej ustawie the Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA). Takie rozwiązanie ma za zadanie zapewnienie zapobiegania i zwalczania przestępczości, a w praktyce oznacza, że specjalne agencje zajmujące się zwalczaniem przestępczości (w tym FBI) będą miały dostęp do treści prowadzonych rozmów.

Jak donosi News.com: firmy telekomunikacyjne, pozarządowe organizacje non-profit oraz środowiska akademickie zwróciły się do Sądu Apelacyjnego w Waszyngtonie (the U.S. Court of Appeals in Washington, D.C) z wnioskiem o uchylenie przyjętej przez komisję regulacji. Powód? Zwiększa ona „dramatycznie” obowiązki operatorów na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwiększa również znacznie uprawnienia agencji rządowych.

W komentarzach czytam, iż przyjęta przez Komisje regulacja stanowi kulminacyjny punkt w trwającym od lat lobbingu prowadzonym przez FBI, amerykański Departament Sprawiedliwości oraz DEA (the Drug Enforcement Administration) na rzecz zwiększenia uprawnień organów ścigania. Administracja argumentuje, że brak takich uprawnień spowoduje bezsilność w walce z przestępczością, coraz częściej korzystającą z nowych form komunikowania się (w tym poprzez internet).

Przeciwnicy rozwiązań stwierdzają, iż absurdem jest stosowanie archaicznych zasad dotyczących tradycyjnej telefonii (CALEA została przyjęta w 1994 roku, a więc jest regulacją mającą już 11 lat) do nowych form komunikacji XXI wieku. Wspomina się również o poszanowaniu prywatności użytkowników usług internetowych.

Zagrożenie jest znaczne, chociaż specjalna komisja Izby Reprezentantów, która zajmowała się tym zagadnieniem, uznała w swoim raporcie z 4 października, że CALEA nie przystaje i nie będzie miała zastosowania do takich sposobów komunikacji i usług jak udostępnianie poczty elektronicznej, usług hostingu czy serwisów portalowych.

Przyjęte przez FCC regulacje mają wejść w życie w kwietniu 2007 roku.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>