Sporu o UKE ciąg dalszy - zasób kadrowy a regulacja rynku

W zeszłym tygodniu (24 sierpnia) Sejm przyjął ustawę o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych. Ustawa ma wejść w życie na początku przyszłego roku. Ustawa o tyle zmienia sytuację na rynku telekomunikacyjnym, że do tej pory kadencyjny prezes UKE (wybrany na pięcioletnią kadencję) nagle może zostać odwołany w każdej chwili.

Rzeczpospolita: "Dzięki nowej ustawie premier Jarosław Kaczyński ma otwartą drogę do odwołania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Byłoby to na rękę Telekomunikacji Polskiej, której nie jest lekko od początku kadencji Anny Streżyńskiej". Puls Biznesu: "Pojawiły się też plotki, że dymisja szefowej UKE miałaby być powiązana ze zmianą szefa Telekomunikacji Polskiej (TP). Powołanie bardziej przychylnego operatorom, a zwłaszcza TP, prezesa UKE miałoby spowodować, że France Telecom skonsultowałby kandydaturę przyszłego prezesa TP z politykami PiS".

Znając p. Annę Streżyńską myślę, że nie będzie się ona "trzymać na siłę" prezesury. Pani Prezes realizuje pewną misję, która potrzebuje wsparcia politycznego (ja się na polityce nie znam, co nie raz pisałem). Wobec ewentualnego braku takiego wsparcia - jej misja nie będzie miała racji bytu.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 roku o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych dostępna jest na stronach Sejmu. Art. 75 tej ustawy wprowadza zmianę w art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne:

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.[33])) w art. 190:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezesa UKE powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, zaproponowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa UKE.”;

2) uchyla się ust. 5, 6 i 6a;

3) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister właściwy do spraw łączności, na wniosek Prezesa UKE, powołuje zastępcę Prezesa UKE spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Minister właściwy do spraw łączności odwołuje zastępcę Prezesa UKE.”.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

W opisie projektu ustawy na stronach Sejmu:

Projekt dotyczy utworzenia państwowego zasobu kadrowego w postaci zbioru kandydatów na wysokie stanowiska państwowe, którego celem jest stworzenie warunków do zapewnienia zawodowego, bezstronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wysokich stanowiskach państwowych i reguluje sposób wyboru i powoływania osób na wysokie stanowiska państwowe;

Czytaj również:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Witucki zastąpi Józefiaka...

VaGla's picture

Telewizor właśnie podał, że nowym prezesem TPSA został trzydziestodziewięcioletni Maciej Witucki, prezes Lukas Banku. Witucki zastąpi Marka Józefiaka 6 listopada. Panu Markowi Józefiakowi zaproponowano zaś objęcie kierownictwa innej spółki działającej w grupie kapitałowej.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Serwis informacyjny Państwowego Zasobu Kadrowego

Wpadłem przypadkiem na stronę główną serwisu informacyjnego Państwowego Zasobu Kadrowego (http://www.pzk.kprm.gov.pl). Z pozoru wygląda, że projekt żyje (news z 17.03.2008), ale spróbujcie kliknąć jakiklowiek link (menu, newsy, mapa strony) :-) Tłumaczę sobie, że to jakieś testy przed pełnym wdrożeniem.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>