Regulacji rynku ciąg dalszy - kara dla TPSA

Telekomunikacja Polska ma zapłacić 1 mln zł kary za brak informacji o cenie połączenia z numerami o podwyższonej opłacie (czyli PRS - premium rate services). Dostawca usługi o podwyższonej opłacie powinien zapewnić, aby użytkownik końcowy w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej był każdorazowo informowany przed rozpoczęciem naliczania opłat, o cenie jednostki rozliczeniowej połączenia do numeru danej usługi.

Tradycyjnie zacytuje treść notatki opublikowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, który przypomina również, że bezpłatna informacja o jednostce rozliczeniowej powinna być wdrożona z dniem wejścia w życie Prawa telekomunikacyjnego, czyli od 3 września 2004 r.:

Pomimo obowiązywania ustawy Telekomunikacja Polska S.A. (TP) przez prawie dwa lata nie wdrożyła bezpłatnych informacji o koszcie połączenia na numery o podwyższonej opłacie dla wszystkich taryf dla usług 0-300/0-400/0-700/0-701.

Naruszenie prawa

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej stwierdził, że TP naruszyła obowiązki wynikające z Prawa telekomunikacyjnego w następującym zakresie:

  • na dzień 19 grudnia 2005 r. użytkownicy końcowi usług 0-300, 0-700, 0-701 otrzymywali bezpłatną informację jedynie o jednostce rozliczeniowej na taryfach T8 i T9, w pozostałych taryfach brak było zapowiedzi (bezpłatnej informacji o jednostce rozliczeniowej);
  • zapowiedzi w zakresie numeracji 0-300-7xx-xxx, 0-700-7xx-xxx, 0-701-7xx-xxx realizowane były od dnia 16 stycznia 2006 r.;
  • realizacja zapowiedzi w zakresach numeracji 0-300-(1¸6)xx-xxx, 0-700-(1¸6)xx-xxx, 0-701-(1¸6)xx-xxx oraz 0-400-xxx-xxx nastąpiła dopiero 26 maja 2006 r.;
  • opóźnienie TP we wdrożeniu ustawowego obowiązku wyniosło więc 20 miesięcy.

Tylko w tym roku Prezes UKE otrzymał około 200 skarg użytkowników w związku z brakiem zapowiedzi słownej o kosztach połączenia z numerami o podwyższonej płatności. Wartym podkreślenia jest fakt, że Prezes UKE nie zgodził się na przesunięcie terminu uruchomienia zapowiedzi do dnia 31 maja 2006 r., o co wnioskowała TP.

Wysokość kary

Przy ustalaniu wysokości kary Prezes UKE wziął pod uwagę dotychczasową działalność Spółki oraz fakt, że TP była już karana:

  • decyzją z 17 września 2002 r - kara 1 mln zł za niewykonanie decyzji Prezesa URTiP z dnia 15 lutego 2002 r. zmieniającej zasady współpracy pomiędzy Netią Telekom Lublin S.A. a TP;
  • decyzją z 7 listopada 2005 r. - kara 10 mln zł za niewykonanie decyzji Prezesa URTiP z dnia 30 czerwca 2003 r. o połączeniu sieci TP i TeleNet - Mielec Sp. z o.o.

Prezes UKE w decyzji z 27 lipca 2006 r. ustalił wysokość kary na kwotę 1 mln zł, co stanowi mniej niż jedną setną kary, jaka mogłaby zostać wymierzona w granicach do 3% przychodu TP za ubiegły rok. W tym wypadku na wymiar kary wpływ miał fakt wprowadzenia od 26 maja 2006 r. zapowiedzi we wszystkich taryfach. Jednakże obowiązek ustawowy został wcześniej naruszony, a opóźnione działania TP pozbawiły użytkowników informacji, które powinny im zostać zapewnione. Przedmiotowa kara ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której przepisy Prawa telekomunikacyjnego będą przez TP przestrzegane.

Od decyzji Prezesa UKE w sprawie nałożenia kary przysługuje TP prawo odwołania się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

Przypominam, że nadal trwa Akcja antydialerowa UKE - Klikaj rozważnie.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>