"Wynalazek" RSS - wnioski patentowe Microsoft

logo RSSKolejna mała burza: Microsoft w 2005 roku postanowił ubiegać się o objęcie ochroną patentową dwóch wynalazków związanych z technologią RSS - czyli Really Simple Syndication. Wnioski patentowe dotyczą takich wynalazków jak "Finding and consuming web subscriptions in a web browser" oraz "Content syndication platform". Sprawa nadal znajduje się w amerykańskim biurze patentowym (U.S. Patent and Trademark Office). Media zastanawiają się czy Dave Winer, jeden z głównych twórców technologii RSS, postanowi walczyć z tymi wnioskami.

W poszukiwaniu informacji na temat RSS chyba najlepiej odesłać do Wikipedii (hasła RSS oraz Really Simple Syndication). W uproszczeniu można chyba powiedzieć, że chodzi o pewien rodzaj języka opisu dokumentu bazującym na XML'u. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że technologia ta nie jest rozwijana ze względu na prawa autorskie do specyfikacji RSS 2.0, które przysługują Uniwersytetowi Harwarda (technologię RSS ma zastąpić Atom).

Co do wniosków patentowych - Microsoft twierdzi, że wcale nie chce patentować samej technologii RSS, a jedynie konkretne sposoby, w jakie ta technologia może zostać usprawniona ("specific ways to improve the RSS end user and developer experience"). Co więcej - MS twierdzi, że uzyskanie patentów nie oznacza, że korporacja będzie pobierała opłaty licencyjne od użytkowników internetu, którzy zdecydują się na korzystanie z RSS'ów. Wnioski patentowe zostały złożone 21 czerwca 2005 roku, głośno się o nich zrobiło niedawno, wraz z ich opublikowaniem przez USPO na swojej stronie internetowej.

Dostępny jest wniosek patentowy Pub App No: 20060288011 - Finding and consuming web subscriptions in a web browser

Abstract
A content syndication platform, such as a web content syndication platform, manages, organizes and makes available for consumption content that is acquired from the Internet. In at least some embodiments, the platform can acquire and organize web content, and make such content available for consumption by many different types of applications. These applications may or may not necessarily understand the particular syndication format. An application program interface (API) exposes an object model which allows applications and users to easily accomplish many different tasks such as creating, reading, updating, deleting feeds and the like. Further, in at least some embodiments, a user can subscribe to a particular web feed, be provided with a user interface that contains distinct indicia to identify new feeds, and can efficiently consume or read RSS feeds using both an RSS reader and a web browser.

Dostępny jest również drugi z wniosków patentowych Microsoftu (Pub App No: 20060288329 - Content syndication platform)

Abstract
A content syndication platform, such as a web content syndication platform, manages, organizes and makes available for consumption content that is acquired from the Internet. In at least some embodiments, the platform can acquire and organize web content, and make such content available for consumption by many different types of applications. These applications may or may not necessarily understand the particular syndication format. An application program interface (API) exposes an object model which allows applications and users to easily accomplish many different tasks such as creating, reading, updating, deleting feeds and the like.

Ale nie tylko Microsoft odwołuje się w swych wnioskach patentowych do RSS. Warto przyjrzeć się innym aplikacjom znajdującym się w U.S. Patent and Trademark Office, które w jakiś sposób do RSS'ów się odnoszą (aktualnie 1473 wyników wyszukiwania przy przeszukiwaniu bazy wniosków przy wykorzystaniu zapytania "RSS" lub "Really Simple Syndication").

Na marginesie - trzeba powiedzieć, że pojawiają się również emocje związane z prawami autorskimi do treści "wystawianych" przez wydawców witryn za pomocą RSS'ów (por. RSS, prawa autorskie a zasady współżycia społecznego). Były też przypadki spektakularnych nieporozumień związanych z informacjami udostęnianymi za pomocą tej technologii (por. Aresztowanie Busha w Kanadzie).

RSS to przykład na standard "de facto", czyli technologię będącą w powszechnym użyciu, która jednak nie jest uznana przez żadną z formalnych organizacji standaryzacyjnych. Atom jest otwartym standardem Internet Engineering Task Force działającym przy Internet Society (RFC 4287 - The Atom Syndication Format).

Komentarze dotyczące wniosków Microsoftu w następujących źródłach:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>