MAiC konsultuje projekt unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczyna konsultacje publiczne na temat projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Konsultacje potrwają do 11 marca. Temat ważny i wprowadzający pewną rewolucję. Mowa jest m.in. o prawie do zapomnienia. Proponowane są zmiany w sferze rejestracji zbiorów, w sferze powoływania osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, w sferze przetwarzania dla celów osobistych lub domowych.

Generalnie chodzi o to, że nowe rozporządzenie ma zastąpić Dyrektywę 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (PDF). Na stronie Komisji Europejskiej dostępna jest polska wersja projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (COM(2012) 11 final) (PDF). Projekt zmieścił się na 128 stronach (projekt ma 139 punktów preambuły). O ile dyrektywę trzeba w państwach członkowskich implementować (wdrożyć), to rozporządzenie stosuje się bezpośrednio (organy w państwach członkowskich stosują je bezpośrednio).

Jeśli chodzi o konsultacje w Polsce, to materiały dostępne są na stronie MAiC.

Tam też można znaleźć pytania:

  • Czy Państwa zdaniem dotychczasowa dyrektywa należycie odpowiada nowym warunkom, czy też widzą Państwo potrzebę ustanowienia bardziej całościowej i spójnej polityki w zakresie podstawowego prawa do ochrony danych osobowych?
  • Czy widzą Państwo wartość dodaną w dalszej harmonizacji obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich UE przepisów o ochronie danych?
  • Czy proponowane w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych rozwiązania spełniają oczekiwania w zakresie ochrony danych i tworzenia rynku wewnętrznego?
  • Czy istnieją aspekty ochrony danych i tworzenia rynku wewnętrznego, które w niedostatecznym stopniu lub w ogóle nie zostały poruszone w ramach projektu Rozporządzenia?
  • Jakie są punkty krytyczne proponowanych rozwiązań? (Proszę podać powody krytycznej oceny oraz o ile możliwe kontrpropozycje rozwiązań)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>