Debata o internecie w niekomunikujących się ze sobą podgrupach #debataACTA #plnog

Dziś w Warszawie rozmawiamy sobie o internecie w podgrupach. W warszawskim hotelu Marriott odbywa się organizowana przez Fundację Wspierania Edukacji Informatycznej "PROIDEA" ósma już edycja konferencji PLNOG Meeting (czyli największa konferencja w Polsce skupiająca się na zagadnieniach utrzymania i rozwijania sieci teleinformatycznych, w której uczestniczy 600 uczestników i 300 firm). A akurat tak wyszło, że na dziś też rząd postanowił zorganizować debatę pt. „Co po ACTA”, nazwaną też "Kongresem Wolności w Internecie". Kongres ów odbywa się w Centrum Kopernika w Warszawie. Moja smutna konstatacja jest taka, że te różne środowiska: twórców infrastruktury (twórców Sieci), użytkowników (abonentów), kolejnych pośredników (na kolejnych warstwach sieci, w tym wydawców), autorów (twórców), organizacji pozarządowych, urzędników, organów ścigania, etc., te wszystkie środowiska będą musiały się gdzieś kiedyś spotkać. Ja dziś (ponieważ nie da się być w dwóch miejscach na raz) byłem na konferencji, która skupiła środowiska korzystające na co dzień z usenetowej grupy pl.internet.polip. Podtytuł tej konferencji brzmi: "Where IPeople meet".

Jakby ktoś chciał porównać agendy obu spotkań może sięgnąć do zaproszenia na PLNOG (ta konferencja była zaplanowana już w grudniu zeszłego roku) oraz do zaproszenia na Debatę „Co po ACTA”. To tak, jakby konkurowały ze sobą środowiska, które jedno zabiega o wolny internet, a drugie troszczy się o internet szybki...

Jeśli chodzi o spotkanie podmiotów, które na pierwszej linii frontu rozwijają infrastrukturę Sieci w Polsce - wiele w niej miejsca poświęcono problemom cloud computing. Rozmawiano o tym, że przedsiębiorcy (również ci nieduzi, którzy w różnych miejscach w Polsce rozwijają sieci ethernetowe) spotykają się z wieloma problemami prawnymi. Inżynierowie i technicy (ale przecież nie tylko oni) zastanawiali się, jak mają interpretować przepisy, w ramach których ktoś może - wobec braku jasnych zasad - "aresztować" fizyczne serwery, kiedy okazuje się, że nie da się "aresztować" zwirtualizowanych środowisk udostępnianych klientom. Pani Anna Streżyńska podsumowała zakończoną kadencję Prezesa UKE i przedstawiła swoje plany na przyszłość. Dyskutowano o tym, z jak dużą liczbą różnych regulatorów musi się dziś kontaktować ktoś, kto "dłubie coś w Sieci": Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ale przecież w niektórych sferach (cyfryzacja) istotne znaczenie ma to, co mówi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a ostatnio, coraz częściej, oczy twórców infrastruktury wodzą po stanowiskach tworzonych przez Urząd Regulacji Energetyki. Pochylono się z troską nad tym, że ci wszyscy urzędnicy jakoś nie mogą się wspólnie spotkać ze środowiskami tworzącymi internet w Polsce. Ten internet, który składa się z kabli, routerów, światłowodów, koncentratorów, satelitów, BTS-ów, itp, nie zaś z "sieci społecznych". Ten internet, przy rozbudowie którego trzeba codziennie podejmować decyzję na temat tego, czy odpalić filtry i jakie i kto ponosi za co odpowiedzialność, w tym czy ponosi się odpowiedzialność za abonentów i innych klientów...

sala z 350 uczestnikami konferencji PLNOG Meeting

Sala z 350 uczestnikami konferencji PLNOG Meeting. Drugie tyle osób w kuluarach i na stoiskach rozmawiało o technologiach, o problemach codziennych związanych z rozwojem Sieci, w tym o problemach prawnych rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Również o demokracji i technologiach wspierających jej działanie...

Na Debacie "po ACTA" - sądząc po przejrzeniu treści opublikowanych z odpowiednim hashtagiem na Twitterze - dyskutowano zarówno o prawie autorskim, o prawach użytkowników, jak i o edukacji "na rzecz internetu" (edukacji medialnej), o konsultacjach społecznych, o strukturze władzy, o demokracji bezpośredniej, o ochronie danych, o propozycji dot. karty praw podstawowych w internecie, etc.

Zadałem na Twitterze pytanie, czy nagranie z tej debaty będzie gdzieś później dostępne online i kto będzie miał prawa producenckie (prawa pokrewne) do takiego nagrania.

Tymczasem odwiedziłem adres URL, który rozpowszechnia twitterowe konto Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a pod którym to adresem miała być dostępna transmisja z dyskusji, i moim oczom ukazał sie następujący komunikat:

screenshot serwisu Facebook z komunikatem, że Secure browsing is not supported

Screenshot konta Kancelarii Premiera w serwisie Facebook z komunikatem, że "Secure browsing is not supported"...

I chociaż w końcu pewnie uda mi się gdzieś obejrzeć przebieg organizowanej przez rząd debaty w Centrum Kopernika w Warszawie (końcówkę jednej z debat obejrzałem przez stronę MAiC), to przypuszczam, że uczestnicy tamtej debaty nie będą mieli siły i czasu, by sięgnąć do materiałów i dyskusji z PLNOG Meeting...

Screenshot z transmisji - podsumowania warsztatów odbywających się w czasie debaty w Centrum Kopernika

Screenshot z transmisji - podsumowania warsztatów odbywających się w czasie debaty w Centrum Kopernika. Wedle sygnałów od agentów na spotkaniu w NCK: na podsumowaniu warsztatów było ok. 150-200 osób. W panelach uczestniczyło po kilkadziesiąt osób.

Czeka nas jeszcze wiele pracy... No, nic. Pogadaliśmy sobie, a teraz czas wracać do pracy u podstaw (chociaż jutro jest drugi dzień konferencji PLNOG, a w jego trakcie m.in. panel pt. "Styczniowe ataki na polskie serwery rządowe. Czy rekomendacje MAC są wystarczające?").

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Nagrania z Zachęty

kocio's picture

Przy okazji - Centrum Cyfrowe Projekt: Polska opublikowało nagrania z debaty w warszawskiej "Zachęcie" sprzed kilku dni zatytułowanej "Jakie prawo autorskie po ACTA?" (zapowiedziano też jej transkrypcję w "Dwutygodniku").

W tekście tamtej wiadomości jest link, ale warto chyba tutaj także zachęcić do zapoznania się z pozytywną propozycją reformy prawa autorskiego, zgłoszoną wspólnie przez Centrum oraz ICM. Nie znalazłem tego tekstu bezpośrednio po dyskusji, więc chyba został podlinkowany niedawno, a był wspominany podczas debaty.

***

Ciekaw jestem, czy te dyskusje "po ACTA" faktycznie coś wniosą do zmian w temacie tzw. własności intelektualnej. Mnie się wydaje, że gdyby nie protesty społeczne, nie miałyby nawet takiej szansy. Czasem doceniam znaczenie mody i emocji w propagowaniu kwestii merytorycznych.

te wszystkie środowiska będą musiały się gdzieś kiedyś spotkać

To także moja refleksja po uczestnictwie na spotkaniu w "Zachęcie". Organizatorzy słusznie postarali się o duży przekrój za pomocą pewnej sztuczki - otóż poza panelistami dali głos zaproszonym gościom na sali. Niestety natychmiast widać wielki problem - każdy miał dosyć mało czasu, głównie zgłaszano swoje wizje, na duże polemiki nie było po prostu miejsca, tzn. były one prowadzone dość hasłowo. I tak przez ponad 2h! Nota bene podobne wrażenie miałem kiedyś na pierwszym spotkaniu z premierem - zebrało mi się tam na niewczesną próbę jakiejkolwiek syntezy, a tu dopiero jesteśmy na etapie inwentaryzacji stanowisk. Analizę widać na horyzoncie, a syntezy i wdrożenia to już całkiem po drugiej stronie wzgórza...

Ba, nawet z inwentaryzacją jest kłopot, i to nie tylko w związku z małą ilością czasu. Mnogość stron (i interesów) nie wyczerpuje się w sztampowym trójpodziale twórcy-pośrednicy-odbiorcy, bo np. głos przedstawicielki pośrednika-wyszukiwarki reprezentował zupełnie inną optykę niż pośrednika-OZZ (który z kolei podkreślał, że zrzesza twórców, a nie producentów!). A to jeszcze daleko do uwzględniania "przetwórczości", czyli zjawiska "prosumenctwa", gdzie występuje się na raz w kilku rolach i samemu ma się różne interesy...

Transkrypcja nagrania z Zachęty

kocio's picture

Gwoli porządku - transkrypcja spotkania w Zachęcie jest już dostępna w sieci.

Jednocześnie (w tym samym numerze Dwutygodnika) warto też przeczytać tekst "Niech ZAiKS założy Chomika!" Konrada Gliścińskiego, który przybliżał w Zachęcie główną tezę artykułu.

Ciekaw jestem, czy te

Ciekaw jestem, czy te dyskusje "po ACTA" faktycznie coś wniosą do zmian w temacie tzw. własności intelektualnej.

Co najwyżej większe pozory. Nadal jest parcie na wzmacnianie monopoli IP. Wkrótce czeka nas pakiet patentowy i jednolita ochrona patentowa (2 rozporządzenia w ramach wzmocnionej współpracy państw UE i umowa międzynarodowa) a w konsekwencji zalew patentów zagranicznych, dokumentacja w języku obcym i spory za naruszenia w Polsce przed sądami zagranicznymi.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=54B208327FC69A9AC12579AC002E719A

ACTA bis

Umowa o stworzeniu Jednolitego Sądu Patentowego zawiera regulacje proceduralne identyczne jak w umowie ACTA, np. dotyczące środków zabezpieczających, w tym tymczasowych nakazów sądowych, nakazów zniszczenia towaru, blokowania rachunków bankowych przedsiębiorcy podejrzanego, jeszcze przed udowodnieniem złamania patentu – wskazuje prof. Nowicka

http://www.rp.pl/artykul/10,834886-Patent-uderzy-w-polskie-firmy.html

Nowy zespół ds. prawa autorskiego

Wiceminister kultury Piotr Żuchowski mówił o powołaniu zespołu ds. prawa autorskiego przy ministerstwie kultury. Poinformował, że w przyszły poniedziałek - pod auspicjami ministerstwa kultury - po raz pierwszy mają spotkać się profesorowie, którzy "reprezentują świat prawa autorskiego ze wszystkich punktów widzenia".
Jak uściślił Żuchowski w pracach zespołu - pod jego przewodnictwem - udział wezmą: prof. Ryszard Markiewicz, prof. Elżbieta Traple i prof. Jan Błeszyński. "Minister Bogdan Zdrojewski poprosił te trzy osobistości o dokonanie bardzo odpowiedzialnej i wiarygodnej diagnozy prawa autorskiego" - mówił Żuchowski.

http://www.rp.pl/artykul/757714,833771-O-obywatelach-w-sieci-na-Kongresie-Wolnego-Internetu.html

Dobrze byłoby żeby w zespole była równa ilość osób powiązanych z ozz-ami (czy to jako pełnomocnicy, doradcy, itp.) i osób nie powiązanych z ozz-ami. W innym przypadku jest ryzyko, że nie zerwiemy z nieuzasadnionym uprzywilejowaniem ozz-ów.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>