Rola prawa autorskiego i praw pokrewnych w budowaniu ekonomii opartej na wiedzy

2006-05-08 11:00

Rozwój współczesnej gospodarki coraz częściej powiązany jest z wytwarzaniem i rozpowszechnianiem dóbr niematerialnych. Kwota wydawana przez przeciętnego konsumenta na dobra kulturalne, komunikację czy rozrywkę wzrosła stukrotnie od czasu pojawienia się nowych technologii. Technologia to także główny czynnik sprawczy w kreowaniu dóbr i różnorodności kulturalnej w naszym społeczeństwie. Jednocześnie, technologia i możliwości, jakie oferuje, są źródłem nieustannego niepokoju twórców oraz przemysłu zaangażowanego w produkcję i rozpowszechnianie szeroko pojętej wiedzy i rozrywki.

Zagrożone produkty, producenci oraz gospodarka będą przedmiotem obrad niniejszej konferencji, zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedstawione i omówione zostaną tematy dotyczące podstaw prawnych, ich niedociągnięć oraz możliwych rozwiązań na przyszłość, zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej.

PROGRAM

Poniedziałek, 8 maja 2006 r.

8.30 – 9.30
Rejestracja uczestników

9:30 – 9: 40
Powitanie: Pan Kazimierz Michał Ujazdowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

9:40
„Rola prawa autorskiego w utworze drukowanym.”
Pan Peter Schønning, Dyrektor Departamentu Prawa Autorskiego i Spraw Międzynarodowych Ministerstwo Kultury, Dania

10:20
„Znaczenie prawa autorskiego dla utworów drukowanych - sytuacja w Polsce.”
Pan Andrzej Nowakowski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka

11:00
Przerwa kawowa

11:30
“Rynek muzyczny. Producenci legalni i piraci.”
Pani Lauri Rechardt, Dyrektor, IFPI

12:15
„Polski rynek muzyczny i walka z piractwem muzycznym w Polsce.”
Pan Marek Staszewski, Pełnomocnik ZPAV

13:00
Lunch

14:15
„Utwory audiowizualne oraz ich rozpowszechnianie. Walka z nielegalnymi produktami.”
Pan Ted Shapiro, Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Zastępca Przewodniczącego, The Motion Picture Association

15:00
„Podstawa prawna i jej zastosowanie w Polsce.”
Pan Mariusz Kaczmarek, Dyrektor Generalny, FOTA

15: 45
Pytania i dyskusja

16:00
Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Wtorek, 9 maja 2006 r.

08:30 – 09:30
Rejestracja

09:30
„Oprogramowanie komputerowe – gry komputerowe. Wpływ piractwa na warunki rynkowe i marketingowe.”
Pani Beth Scott, Zastępca Przewodniczącego, BSA Europe

10:30
“Sytuacja w Polsce. Edukacja partnerów biznesowych i konsumentów.”
Pan Mikołaj Sowiński, Radca Prawny, BSA

11:00
Przerwa kawowa

11:30
Dyskusja panelowa: Wpływ dyrektywy Enforcement w Polsce. Postępy w walce z piractwem. Niedociągnięcia zapisów dyrektywy w ocenie właścicieli praw i przedstawicieli administracji państwowej odpowiedzialnej za prace legislacyjne oraz egzekucję praw.

Pan Marek Bukowski, Uniwersytet Jagielloński
Pan Marek Staszewski, Pełnomocnik ZPAV.
Pan Mariusz Kaczmarek, Dyrektor Generalny, FOTA
Pan Mikołaj Sowiński, BSA
Pan Andrzej Nowakowski, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka
Pan Paweł Drewicz, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Moderator: Pan Kristian Bejer, Urząd Patentowy Królestwa Danii

12:15
Pytania i dyskusja

12:45 Podsumowanie
Pan Bernhard Posner, Chairman Konferencji

13:00
Zakończenie Konferencji

Uczestnictwo: bez opłaty konferencyjnej, prosimy o dokonanie rejestracji korzystając z załączonego formularza.

Więcej na stronie Ministerstwa

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>