Projekt strategii regulacyjnej

Ministerstwo Transportu i Budownictwa (MTiB) zmierza do uwolnienia rynku telekomunikacyjnego. Dziś nie odbyła się konferencja prasowa w czasie której planowano zaprezentować rządową "Strategię regulacyjną na lata 2006-07", jednak mamy komentarze prasowe, no i projekt Strategii.

Nadtytuł strategii brzmi: "Jak przyśpieszyć rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego, obniżyć koszty usług dla Polaków i zwiększyć dostępność nowoczesnych rozwiązań?"

Co zawiera projekt strategii? Jak czytamy w projekcie dokumentu:

"Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie celów, jakie powinny stać przed Rządem i organami regulacyjnymi, a przede wszystkim Urzędem Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) w zakresie stymulowania rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego. W szczególności dokument określa, jakie działania powinny zostać podjęte, aby zwiększyć stopień korzystania z nowoczesnych usług telekomunikacyjnych przez Polaków, poważnie obniżyć koszty tych usług i spowodować, że nowoczesne rozwiązania, jak szerokopasmowy dostęp do Internetu, staną się powszechnie dostępne.

Zawiera on syntetyczny opis stanu rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego, szczególnie z punktu widzenia konsumentów i podsumowanie barier ograniczających powszechną dostępność do usług telekomunikacyjnych. Wskazuje też na działania konieczne dla zwiększenia stopnia konkurencyjności polskiego rynku poprzez wyeliminowanie barier wynikających z nierównoprawnej pozycji operatorów działających na tym rynku. Przedstawia 4 podstawowe cele dotyczące rozwoju tego rynku na kolejne 3 lata oraz prezentuje konkretną strategię regulacyjną, która te cele pozwoli osiągnąć. Dokument ten zawiera również listę szczegółowych rozwiązań, które powinny być priorytetami w pierwszych 100 dniach procesu wdrażania tej strategii.

Stąd też dokument ten kolejno przedstawia:

1. Podsumowanie obecnego stanu rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce i roli organu regulacyjnego (Prezesa URTiP);

2. Określenie celów strategicznych rynku i regulatora oraz przedstawienie priorytetowych inicjatyw regulacyjnych, jakie Prezes URTiP powinien wdrożyć, aby te cele osiągnąć;

3. Szczegółową listę najważniejszych działań i rozwiązań regulacyjnych w ramach każdej z tych priorytetowych inicjatyw, które tworzą swoisty Plan na pierwsze 100 dni".

Jak informuje na swoich stronach Ministerstwo Transportu i Budownictwa:

"Dzisiejsza konferencja prasowa na temat strategii regulacyjnej w telekomunikacji na lata 2006-2007 nie odbędzie się.

Nowy termin konferencji z udziałem Podsekretarza Stanu Anny Streżyńskiej:
1 grudnia 2005 r. (czwartek), godz. 12.00, sala A, VIII piętro budynku B, Ministerstwo Transportu i Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6
"

Puls Biznesu: "przełamanie oligopolu może się udać dzięki wprowadzeniu na rynek operatora wirtualnego (MVNO) i kolejnego operatora komórkowego. Ten drugi pojawi się w wyniku trwającego przetargu na częstotliwości GSM 1800. Może to być np. P4 (Netia Mobile), który wygrał w ubiegłym roku przetarg na UMTS. Rząd chce pomóc nowym graczom, tworząc dla nich warunki równego startu. Sprowadza się to do zapewnienia im po niskich cenach dostępu do roamingu krajowego i infrastruktury dominujących operatorów"

W dzisiejszej Rzeczpospolitej rozmowa z Anną Streżyńska, wiceminister transportu i budownictwa. W odpowiedzi na pytanie o to, co trzeba szybko zmienić w prawie Pani Anna Streżyńska odpowiedziała:

"W Sejmie leży przygotowany przez poprzedni rząd projekt nowelizacja ustawy - Prawo telekomunikacyjne. W Sejmie jest też przygotowany przez PiS poselski projekt zmian. Chcemy je połączyć i ewentualnie uzupełnić. Projekt rządowy zawiera m.in. zapisy, które umożliwią przenoszenie numerów między sieciami komórkowymi nie tylko abonentom, ale także użytkownikom telefonów na kartę. Zapisano w nim natychmiastową wykonalność orzeczeń prezesa urzędu regulującego rynek, dzięki czemu osiągniemy natychmiastowy efekt decyzji wydawanych między innymi w sprawach spornych. Wymaga tego prawo UE. Proponuje się również zniesienie obowiązkowych sprawozdań finansowych najmniejszych operatorów. Projekt PiS ma na celu skrócenie procedur ustalania pozycji rynkowej operatorów, a także dotyczy przetargów prowadzonych przez regulatora. W obecnym prawie w przetargach przykłada się taką samą wagę do kryteriów finansowych, jak do kryteriów mających podnieść konkurencyjność na rynku. W efekcie dotychczasowi gracze, oferując duże pieniądze, mogą przebić nimi oferty tych, którzy są nowi na rynku"

W dzisiejszej Rzeczpospolitej również artykuł Tańsze usługi i więcej klientów. W artykule czytamy: "Ministerstwo przygotowało dokument "Strategia regulacyjna 2006 - 2007", który wczoraj przedstawiono operatorom telekomunikacyjnym, a dzisiaj opinii publicznej. Resort chce przełamać dominację Telekomunikacji Polskiej na rynku telefonii stacjonarnej przez wprowadzenie hurtowego handlu abonamentami telefonicznymi i zmiany w zasadach rozliczeń między TP a operatorami alternatywnymi. Dzięki temu konkurenci TP mogliby zaoferować wreszcie pełną gamę konkurencyjnych usług, w tym taryfy tylko z abonamentem, bez opłat za połączenia. Mogliby szybciej zdobywać klientów, gdyby ci mogli przechodzić do ich sieci z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych".

Wracając do projektu nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego zgłoszonego przez prawo i Sprawiedliwość, to przed chwilą poinformowałem, że PiS oczekuje m.in. przechowywania bilingów telekomunikacyjnych przez 15 lat

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>