Od łączności w transporcie i budownictwie

Premiera Marcinkiewicza powołał Annę Streżyńską na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Nowa wiceminister będzie odpowiadała za sprawy łączności.

Anna Streżyńska jest specjalistą od łączności, dyrektorem Centrum Studiów Regulacyjnych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. W rządzie Jerzego Buzka pracowała na stanowisku dyrektora departamentu multimedialnego w Ministerstwie Łączności. Była także doradcą ówczesnego ministra łączności Tomasza Szyszko.

W 1994 r. uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja zawodowa krajowe i europejskie prawo telekomunikacyjne i mediów, a także krajowe i europejskie prawo konkurencji i konsumenckie.

W latach 1995 – 1997 w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wicedyrektor departamentu; następnie prawnik w kancelariach prawniczych, 1998 – 2001 doradca trzech kolejnych Ministrów Łączności, w latach 2000 – 2001 dyrektor departamentu w Ministerstwie Łączności. Od 2001 dyrektor programowy kwartalnika „Prawo i ekonomia w telekomunikacji”. W latach 2001 - 2004 dyrektor obszaru badawczego w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. W 2004 r. była założycielem Centrum Studiów Regulacyjnych i szefem tej niezależnej jednostki badawczej.

W latach 2001-2004 była zatrudniona na stanowisku dyrektora obszaru badawczego w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Współpracowała w realizacji projektów finansowanych ze środków UE, zajmowała się doradztwem w sektorze telekomunikacji.

Więcej na stronach Centrum Studiów Regulacyjnych oraz Ministerstwa Transportu i Budownictwa

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>