Grzywna za nieudostępnienie informacji publicznej

Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Warszawie zapłaci 10 tys. zł za niewykonanie wyroku sądu w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Grzywnę orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną zrzeszenia (sygn. I OSK 141/05).

Jak pisze Rzeczpospolita: w 2002 r. nie udostępniło ono p. Archackiemu dokumentów, o które wystąpił na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. A chodziło o statut, protokoły z walnych zgromadzeń wraz ze sprawozdaniami finansowymi za lata 2000 i 2001.

Prezes zrzeszenia: żądania są bezzasadne, a dokumenty o które chodzi nie są informacją publiczną, gdyż dotyczą wewnętrznych spraw zrzeszenia. Jeśli chodzi o samo stowarzyszenia, to jego zarząd został wybrany demokratycznie, a gospodarkę finansową kontroluje komisja rewizyjna.

NSA w 2003 roku: stowarzyszenia realizujące cele i zadania o charakterze publicznym są zobowiązane do udzielania informacji publicznej.

Po zobowiązaniu zrzeszenia przez Naczelny Sąd Administracyjny p. Archacki dostał od niego jakieś dokumenty, ale to co dostał - jak twierdzi - nie było dokumentacją finansowo-księgową ani protokolarna. Poszedł do WSA. Stąd i grzywna od WSA - za niewykonanie wyroku NSA. Potem była kasacja i znów NSA się wypowiedział oddalając ją.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>