Przy komputeryzacji trzeba uwzględnić okres przejściowy

Przy realizacji każdego projektu trzeba uwzględnić pewien przejściowy okres, w którym przestawiamy się ze starej technologii i starych procedur na nowe procedury i technologie. W Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego przenosi dane do elektronicznej bazy...

Gazeta.pl: "Od początku czerwca księgi wieczyste z Rzeszowa przewożone są do Łomży i tutaj wprowadzane do centralnej bazy danych. Na taką operację czeka 120 tys. ksiąg, na razie z Rzeszowa wysłano ich ponad tysiąc. - Procedura przenoszenia potrwa pięć lat - mówi Renata Słowik-Chuchla, przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Uspokaja, że nie jest to równoznaczne z występowaniem kłopotów przez tak długi czas. Pojawiły się one w momencie rozpoczęcia procedury i wraz z upływem czasu powinny zniknąć. Niestety, z powodu wprowadzanych zmian obecnie nie można dokonać wpisu w rzeszowskim sądzie, jeżeli księga nie widnieje w systemie. - Jeżeli nie ma jej w centralnej bazie elektronicznej, musimy najpierw wysłać ją do ośrodka w Łomży. Dopiero po wprowadzeniu wszystkich danych możemy załatwić wniosek złożony przez petenta - tłumaczy przewodnicząca wydziału. Pracownicy wydziału sądowego w Łomży mają na to dziesięć dni."

Przy realizacji projektów informatycznych trzeba zatem uwzględnić taki właśnie przejściowy okres, w którym interesanci będą mieli utrudnienia w uzyskaniu wpisów, odpisów. Poza nową procedurą zdarzają się również awarie systemu (chociaż brzmi to enigmatycznie). Warto zatem uwzględnić w projekcie jakieś mechanizmy asekuracji, zabezpieczające przed tego typu nieciągłościami w działaniu systemu. Najgorzej, gdy awaria zdarzy się w Warszawie, a mówimy o systemie centralnym...

1 października 2003 roku weszło w życie sześć rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości umożliwiających uruchomienie nowego systemu komputerowych ksiąg wieczystych. Jednocześnie ruszyły pierwsze "wirtualne księgi", na początek w: Warszawie, Płocku, Olsztynie, Bytomiu oraz Wejherowie. Zapowiadano, że "na większą skalę" elektroniczne księgi pojawią się na początku następnego roku (2004). Podstawy stworzenia systemu komputerowego ksiąg wieczystych dała ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. nr 42, poz. 363), która weszła w życie 1 lipca 2003 roku.

Art. 10 ustawy o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym:

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, mając na względzie precyzję i rzetelność w wiernym odzwierciedlaniu treści dotychczasowej księgi wieczystej.

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno w szczególności określać:
(...)
3) sposób postępowania w razie wystąpienia przeszkód w migracji księgi wieczystej.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>