TPSA ma 30 dni na przygotowanie nowej oferty ramowej LLU

Prezes UKE zobowiązał TP do obniżenia w ciągu 30 dni stawek w ofercie ramowej o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej.Telekomunikacja Polska S.A. (TP) będąc operatorem o znaczącej pozycji rynkowej ma obowiązek przygotowania ofert określających ramowe warunki korzystania przez konkurencyjnych operatorów z dostępu do sieci TP i usług w niej świadczących. Jedną z takich ofert jest oferty ramowa o warunkach umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej (Local Loop Unbundling – LLU) oraz związanych z nim udogodnień.

Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej można zapoznać się z komunikatem wydanym po decyzji Prezesa UKE:

...Dostęp do pętli lokalnej daje alternatywnemu operatorowi możliwość świadczenia na linii abonenckiej TP własnych usług telefonii głosowej i szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Dotychczas obowiązująca oferta ramowa LLU w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego, wprowadzona decyzją Prezesa URTiP z dnia 9 sierpnia 2005 r., nie doprowadziła do faktycznego uwolnienia tego segmentu rynku. Do chwili obecnej nie została zawarta ani jedna umowa o dostępie i ani jedna linia abonencka TP nie została przejęta przez konkurencyjnego operatora.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska w decyzji z 23 czerwca 2006 r. zobowiązała TP do przygotowania w terminie 30 dni projektu zmiany oferty określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej. W przypadku zmiany zapotrzebowania na usługi lub zmiany warunków rynkowych Prezes UKE może z urzędu lub na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zobowiązać TP do przygotowania zmiany oferty ramowej w całości lub w części.

Podstawowym celem Prezesa UKE jest doprowadzenie do rzeczywistego otwarcia rynku dostępu do lokalnej pętli abonenckiej w Polsce, poprzez obniżenie opłat i ustalenie precyzyjnych zasad współpracy operatorów. Zakres zmian wskazanych w ofercie TP odpowiada na najpilniejsze potrzeby rynku telekomunikacyjnego, które były wcześniej sygnalizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

Zdaniem Prezesa UKE zmiany w nowej ofercie ramowej LLU mają dotyczyć m.in.:

a) obniżenia opłat abonamentowych i jednorazowych związanych z uwolnieniem łącza abonenckiego o co najmniej:
- 38% opłaty abonamentowej dla dostępu pełnego i o 55% dla dostępu współdzielonego,
- 33% opłaty jednorazowej dla dostępu współdzielonego i zarazem podwyższenie opłaty jednorazowej dla dostępu pełnego o nie więcej niż 13%;

b) zapewnienia możliwości współkorzystania z pomieszczeń TP, w których znajdują się powierzchnie kolokacyjne, jak również zmianę zasady pokrywania kosztów TP z opłat jednorazowych dla kolokacji;

c) umożliwienia wykorzystania technologii szerokopasmowej transmisji danych xDSL, w szczególności HDSL, SDSL dla dostępu pełnego;

d) wprowadzenia wzorów dokumentów niezbędnych do obsługi całego procesu realizacji usługi w zakresie lokalnej pętli abonenckiej i związanych z tym terminów;

e) wprowadzenia procedury dostępu do systemu informatycznego i baz danych TP (dostęp do informacji niezbędnych przed rozpoczęciem i w trakcie korzystania z usługi);

f) precyzyjnego uregulowania zasad odpowiedzialności w zakresie kar umownych lub bonifikat.

Decyzji Prezesa UKE z dnia 23 czerwca 2006 r. został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Nikt nie jest zainteresowany LLU

Nikt nie jest zainteresowany LLU. A to dlatego, moim zdaniem, ze w przypadku LLU trzeba zainwestowac w swoja siec. A nikt tego nie chce. Wszyscy czekaja na WLR. Tylko czy docelowo bedzie to korzystne dla klientow? Bo cena bedzie o pare groszy nizsza na abonamencie czy minutkach, ale mozemy raczej pozegnac sie dalsza rozbudowa sieci TP jak i innych operatorow. :(

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>