Tym razem bez dialogu

Prezes UKE nałożyła na GTS Energis Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 500.000 zł. za to, że spółka nie przekazała w terminie pewnych informacji. W przypadku decyzji dotyczących TPSA pojawiła się od razu riposta. Tym razem w notatkach prasowych ukaranej spółki próżno szukać reakcji...

Komunikat prasowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

GTS Energis nie dopełnił obowiązku udzielenia informacji i dostarczenia dokumentów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej analizy rynków właściwych. Prezes UKE w okresie styczeń-marzec 2006 r. zwracał się do GTS Energis o uzupełnienie informacji o wykorzystywanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, liczbie użytkowników, nakładach inwestycyjnych lub o dostarczenie dodatkowych danych o świadczonych usługach szerokopasmowych, lecz Spółka ich nie przekazała we wskazanych terminach.

Kara nałożona na GTS Energis decyzją Prezesa UKE z dnia 21 lipca 2006 r. ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której dane dostarczane przez GTS Energis Prezesowi UKE w ramach prowadzonych postępowań będą kompletne i przekazywane w żądanym terminie.

Wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni są zobowiązani do udzielania informacji i dostarczania na żądanie Prezesa UKE dokumentów niezbędnych do dokonania badań rynków właściwych w zakresie wyrobów i usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, kto nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczenia dokumentów przewidzianych ustawą, podlega karze pieniężnej.

Ostatnia wiadomość prasowa GTS Energis pochodzi z czerwca 2006 roku.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>