Odpowiedź TP

Po niedawnych decyzjach UKE przyszedł czas na odzew ze strony Telekomunikacji Polskiej. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa, dziś media przekazują relacje. TPSA twierdzi, że w wyniku takich decyzji straci 160 mln zł a 5 tys. pracowników pożegna się z pracą. Komentarze internatów na temat decyzji UKE: "Dobrze, dobrze. Tak trzymać! "

Nie byłem na wczorajszej konferencji, ale potrafię sobie wyobrazić panią Grażynę Piotrowską-Oliwę, dyrektora departamentu relacji regulacyjnych TP SA, która z właściwą sobie pewnością odnosi się do poszczególnych tez stawianych przez regulatora (zawsze byłem pod wrażeniem).

Cóż jednak wiemy po wczorajszej konferencji? Relacje z niej publikuje Telepolis (aż mi się wierzyć nie chce, że "nie padła konkretna odpowiedź" na jakieś pytania pana Witka). Relację publikuje również IDG, interesujący komentarz opublikował Puls Biznesu: ("Operator, którym kieruje Marek Józefiak, chce szantażem zablokować decyzję regulatora. Straszy zwolnieniami i cięciem inwestycji").

Wczoraj grupa TP wydała aż 3 komunikaty prasowe:

Decyzja UKE w sprawie hurtowej sprzedaży abonamentu jest szkodliwa dla rynku: "Telekomunikacja Polska uważa, że decyzja Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie hurtowej sprzedaży abonamentu TP na rzecz Tele2 jest szkodliwa dla rynku i zmusza TP do działania na własną szkodę. Wbrew zapewnieniom UKE decyzja nie doprowadzi do istotnej obniżki abonamentu dla klientów. Dlatego TP podejmie wszelkie możliwe kroki prawne w celu stwierdzenia nieważności tej, naruszającej przepisy prawa, decyzji...". Drugi komunikat to: Ramowa Oferta Połączenia Sieci spowoduje spadek inwestycji, gdzie czytamy m.in. "Ramowa Oferta Połączenia Sieci (RIO), wprowadzona przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, nakłada na Telekomunikację Polską szereg obowiązków na rzecz innych operatorów, wymagających wielomilionowych nakładów. W efekcie konkurencyjni operatorzy ograniczą lub wręcz zaniechają inwestycji w infrastrukturę. Także TP zamiast inwestować w rozwój sieci będzie musiała przeznaczyć środki na realizacje technicznie nieuzasadnionych obowiązków wynikających z RIO...". W trzecim komunikacie pt. UKE narusza prawo żądając wyłącznie od TP rozdziału ADSL od usług głosowych czytamy: "Urząd Komunikacji Elektronicznej twierdzi, że Telekomunikacja Polska łamie prawo oferując usługi ADSL w połączeniu z abonamentem telefonicznym. To Regulator łamie prawo stosując je tylko w odniesieniu do TP z pominięciem innych uczestników rynku. Ponadto Neostrada tp działa na takich samych zasadach co podobne usługi innych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce i w Europie. Z tą różnicą, że im nikt nie zarzuca działań niezgodnych z prawem..."

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Nie padła konkretna odpowiedź...

Bo akurat na to pytanie nie padła. Nie wiemy więc, jaki jest koszt utrzymania pary miedzianej, wiemy natomiast, jaki jest dla łącza abonenckiego.
W ogóle żonglowania liczbami było dużo i tylko bardzo uważny obserwator mógł zauważyć, co jest nie tak i dlaczego :-) Pani Grażyna jest mistrzem, nie tylko w kontaktach z dziennikarzami, ale i z operatorami czy z byłym regulatorem. Też zawsze jestem pod wrażeniem :-)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>