e-GIODO: i jak wrażenia?

W zeszłym tygodniu wystartował system e-GIODO, czyli informatyczny system o nazwie "Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych". To w kontekście tego systemu zastanawiałem się w zeszłym roku "czy nowy portal GIODO będzie dobrze zrobiony".

System w innym wystroju graficznym niż główny portal GIODO dostępny jest pod adresem: http://egiodo.giodo.gov.pl/:

Screenshot serwisu e-GIODO

Screenshot serwisu e-GIODO. Serwis waliduję się semantycznie (do HTML 4.01 Transitional//EN), można również zwiększyć czcionkę (nie jest ustawiona na sztywno) - te cechy zasługują na odnotowanie i akceptację. Serwis lekko wyjeżdża poza 800 pikseli, ale da się z tym jeszcze jakoś żyć. Gorzej, że do konstrukcji layoutu użyto tabeli (a ona powinna służyć do prezentacji danych tabelarycznych). Sugerowałbym przejście na divy. Szkoda również, że grafika jest jednym z podstawowych elementów nawigacyjnych - z wyłączoną grafiką trudniej poruszać się po serwisie. Nie wszystkie też grafiki mają teksty alternatywne. W mojej ocenie - serwis nie spełnia wymogów dostępności, ale można by to jeszcze poprawić. Co tam widzę w nagłówkach? CMSMirage? :)

Dwuletnia realizacja projektu E-GIODO kosztowała 1,6 mln zł. Była możliwa dzięki wydatnemu wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE. Myślę, że udostępnienie internautom możliwości oferowanych obecnie przez ten system to zdecydowanie krok w dobrym kierunku.

Z materiałów informacyjnych opublikowanych w serwisie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

System E-GIODO zapewnia:

1. Jawny rejestr w Internecie

System E-GIODO zapewnia dostęp drogą elektroniczną do informacji zawartych w prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych. Dotychczas, ogólnopolski rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony był przez Generalnego Inspektora wyłącznie przy użyciu centralnego systemu informatycznego zainstalowanego w siedzibie GIODO. Wgląd do tego rejestru zapewniony był każdej osobie, ale jedynie na miejscu, w siedzibie Biura GIODO, na wydzielonym specjalnie w tym celu stanowisku komputerowym. Obecnie, dostęp do danych zawartych w rejestrze będzie miała każda osoba również poprzez Internet. Zbiory danych osobowych będzie można wyszukiwać za pomocą wielu kryteriów, takich jak nazwa zbioru, nazwa administratora danych czy jego siedziba.

2. Zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji i ich aktualizacji, za pośrednictwem Internetu

Wdrożenie systemu E-GIODO umożliwia również zgłaszanie do rejestracji zbiorów danych i ich aktualizację, poprzez Internet. Dotychczas zgłoszenie zbiorów danych osobowych do rejestracji oraz aktualizacji zgłoszonych danych, odbywało się wyłącznie poprzez składanie dokumentów w formie papierowej.

Formularz zgłoszenia zbioru danych będzie wypełniany przy użyciu, zainstalowanego na stronie internetowej www.giodo.gov.pl programu, który - poprzez system podpowiedzi i komunikatów o popełnionych błędach - zminimalizuje możliwość niewłaściwego wypełnienia zgłoszenia przez wnioskodawcę. Po wypełnieniu formularza, wnioskodawca będzie miał możliwość wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną, jeśli dysponuje podpisem elektronicznym, bądź też wysłania wydrukowanego wniosku drogą tradycyjną.

Zadaniem systemu E-GIODO jest ułatwienie komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dzięki niemu każdy będzie miał możliwość bezpiecznego załatwiania drogą elektroniczną tych spraw, które obecnie wymagają tradycyjnych form korespondencji lub - w przypadku dostępu do rejestru zbiorów danych osobowych - osobistego kontaktu, co do tej mogło sprawiać trudność osobom zamieszkującym w znacznej odległości od miejsca siedziby Generalnego Inspektora. Ponadto pomoc w wypełnieniu formularza wniosku o rejestrację, poza ułatwieniem dla podmiotów zgłaszających zbiór do rejestracji, zmniejszy liczbę błędów w dokonanych zgłoszeniach, powodujących konieczność prowadzenia postępowań wyjaśniających, co wpłynie również na wydajność pracy Biura GIODO.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>