Odpowiedzi na pytanie: czy tylko pod MSIE?

Na apel the U.S. Copyright Office (CRO), o którym niedawono pisałem odpowiedziała organizacja the Computer & Communications Industry Association (CCIA): jedna z najważniejszych stron urzędu powinna działać i być poprawnie dostępna pod wszystkimi popularnymi przeglądarkami internetowymi. W podobnym duchu wypowiedział się Tim Berners-Lee - szef W3C.

Jak informowałem wcześniej - amerykańskie Biuro ds prawa autorskiego (część Biblioteki Kongresu), zbiera opinie: Czy wystarczy, jak nowe strony internetowe pozwalające na wstępną rejestracje jeszcze nieopublikowanych dzieł (co ma znaczenie np. w przypadku filmów), będą nadawały się do oglądania jedynie pod Internet Explorerem firmy Microsoft w wersji 5.1 i wyższej?

Jak pisze Newsforge na apel odpowiedziała the Computer & Communications Industry Association (CCIA) - organizacja prowadząca projekt the Open Source and Industry Alliance (OSAIA):

Interoperacyjność promuje swobodny transfer informacji pomiędzy różnymi systemami komputerowymi, zwiększa dostępność, promuje swobodny wybór konsumenta. Oba stowarzyszenia zwróciły uwagę na to, że organizacje oparte na porozumieniu odnośnie standardów, takie jak the World Wide Web Consortium dostarczają odpowiednich wskazówek w zakresie kompatybilności (zgodności) rozwiązań.

Zatem jeśli urząd (biuro) zamierza uruchomić nowy serwis internetowy - powinien się upewnić, że będzie on zgodny z wytycznymi udostępnionymi przez W3C.

Pełna treść odpowiedzi CCIA na pytanie CRO w pliku PDF

Jak pisze Groklaw: swoją odpowiedź na pytanie CRO wystosował również Tim Berners-Lee - szef W3C. Tim Berners-Lee zwrócił uwagę na kwestię bezpieczeństwa - co zrobi urząd, gdy ukaże się kolejne ostrzeżenie, iż wykryto kolejny krytyczny błąd w oprogramowaniu MSIE (na który łatki jeszcze nie przewidziano), a strony nowego serwisu CRO wspierają jedynie wadliwe rozwiązanie? Wskazuje również, że przygotowanie serwisu zgodne z rozwiązaniami jednego tylko producenta niezgodne jest z Federalna polityką informacyjną (Federal information policy), przyjętą przez ustawę the E-Government Act of 2002. Szew W3C zastrzega się, że jego list nie ma na celu krytykowania Explorera, który - jak podkreśla - jest wiodącą przeglądarką na świecie. Podobny list napisałby, gdyby pytanie dotyczyło propozycji stworzenia systemu nadającego się do przeglądania jedynie pod przeglądarkami takimi jak Mozilla Firefox, Safari, albo innymi. Chodzi o to, by dbać o przestrzeganie standardu prezentowania treści, nie zaś by wybierać konkretny produkt nadający się do jej przeglądania.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>