Pełniąca obowiązki Anna Streżyńska

Ministerstwo Transportu i Budownictwa poinformowało, że w dniu 14 stycznia 2006 r. Premier Kazimierz Marcinkiewicz powierzył pełnienie obowiązków Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Annie Streżyńskiej, Podsekretarzowi Stanu do spraw łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Wiceminister Anna Streżyńska będzie pełniła obowiązki do czasu wyłonienia Prezesa UKE.

14 stycznia 2006 r. powstał nowy organ administracji rządowej - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zastąpił Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Tego samego dnia wszedł w życie statut Urzędu Komunikacji Elektronicznej, powołanego do obsługi Prezesa UKE.

Pod adresem www.uke.gov.pl dostępne są już "stare" strony Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z modyfikacjami wynikającymi ze znowelizowanych przepisów (wszak powstał nowy urząd).

Przeczytaj również: Od łączności w transporcie i budownictwie

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>