Retencja danych w Krakowie

logo konferencji: Future of Internet Security. Bezpieczeństwo i retencja danych2 marca (wcześniej informowałem, że 16 lutego, ale termin uległ zmianie) 2006r. w Hotelu Sheraton w Krakowie odbędzie się konferencja: Future of Internet Security. Bezpieczeństwo i retencja danych". W konferencji wezmą udział przedstawiciele Rządu RP... Koordynator ds. słub specjalnych Zbigniew Wasserman, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz poseł RP Bogusław Bosak przedstawią plany unormowania przepisów prawnych. Organizatorem konferencji jest Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA. Ja mam zamiar przedstawić spektakularne wycieki gromadzonych danych...

Tematyka konferencji będzie dotyczyć przede wszystkim:

 • uwarunkowań prawnych związanych z rejestracją aktywności w Internecie, w tym usług komunikacyjnych w świetle decyzji wynikających z interpretacji dyrektyw Unii Europejskiej,
 • współpracy z instytucjami bezpieczeństwa i porządku publicznego - ABW, Policja Państwowa, Prokuratura, Sądownictwo, itp.:
  • warunki i zasady współpracy nieobjętej klauzulami tajności,
  • sposoby realizacji kontroli operacyjnych,
  • interpretacji zapisów ustaw branżowych,
  • zagadnień certyfikacji bezpieczeństwa przemysłowego,
  • spraw poświadczeń bezpieczeństwa osobowego dla pracowników,
  • powstawanie tajnych kancelarii,
  • zobowiązania techniczne i technologiczne dla przedsiębiorców wykonujących zlecenia niejawne oraz udostępniających informację w procedurach jawnych,
 • współpracy z Urzędem Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Krajową Radą Radiofonii i Telewizji
  • obowiązki przedsiębiorcy,
  • sytuacje kryzysowe, plany obronne, świadczenia na rzecz obronności kraju,
 • ustawy o ochronie danych osobowych:
  • usługi internetowe stwarzają możliwości wykorzystywania danych osobowych osób trzecich i są narzędziem, przy pomocy którego narusza się prawa osób (do ochrony ich danych osobowych), poprzez nieuprawnione publikowanie danych tych osób w Internecie,
  • zbieranie informacji o przechowywaniu danych (retencja danych) z wykorzystaniem współczesnych narzędzi analitycznych (data mining), umożliwia pozyskiwanie informacji dotyczących konkretnych osób, w zakresie ich zainteresowań, aktywności w różnych dziedzinach życia, odwiedzanych miejsc, itp. Stąd też dane te - jako dane osobowe - powinny być chronione, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Czy ochrona powinna polegać na ich usuwaniu, a jeśli nie, to jak długo powinno się je przetrzymywać?
  • biorąc pod uwagę pierwszy problem, dane o przechowywaniu danych do celów dowodowych (ściganie przestępstw w Internecie) należy przechowywać, z założeniem, że dostęp do tych danych i sposób ich wykorzystania powinien być uregulowany.
 • obowiązku rejestracji logów
  • zasady techniczne i sposoby finansowania tych operacji.

Konferencja skierowana jest do firm i organizacji tj.: operatorzy telekomunikacyjni, portale internetowe, administracja publiczna, kawiarenki i providerzy internetowi, przedsiębiorcy udostępniający Internet w swoich firmach, oraz wszystkie przedsiębiorstwa, dla których szeroko rozumiane bezpieczeństwo gromadzonych danych odgrywa kluczową rolę, w szczególności w obliczu zmian prawnych, które bezpośrednio wpływają na ich działalność.

Koszt uczestnictwa:
590 PLN netto (719.80 PLN brutto) za udział w konferencji wraz z bankietem

Formularz rejestracyjny na stronie fundacji PROIDEA poświęconej konferencji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>