Przenoszenie numerów po zmianie sieci

Polomtel SA (operator Plusa) wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o uchylenie niewykonalnej, zdaniem spółki, decyzji oraz harmonogramu dotyczącego zapewnienie abonentom telefonów zachowania dotychczasowych numerów również po zmianie sieci. Polkomtel uważa, że prezes URTiP naruszył art. 74 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego poprzez ustalenie harmonogramu w sposób uniemożliwiający wypełnienie tego obowiązku.

Rzeczpospolita: "Decyzje prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, ustalające identyczny harmonogram, zaskarżyli również operatorzy Ery i Idei. Prawo telekomunikacyjne z 2004 r. przewiduje, że przy zmianie operatora abonent może żądać przeniesienia dotychczasowego numeru"

URTiP replikuje, że "realizacja uprawnień abonentów jest obowiązkiem niezależnych operatorów. URTiP nie może im narzucać konkretnych rozwiązań technicznych, ich wybór należy do operatora".

Pod koniec września spodziewany jest wyrok sądu w tej sprawie.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>