Fotoreportaż ze spotkania zorganizowanego w ramach Software Freedom Day

Przed kilkoma chwilami zakończyło się spotkanie Klubu Informatyka, organizowane tradycyjnie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Internet Society Poland. Spotkanie Klubu odbyło się tym razem jako celebracja Dnia Wolnego Oprogramowania, który wypada 10 września. Dyskutanci poruszyli szereg ważnych tematów, a sama dyskusja wykroczyła poza temat oprogramowania wolnego, dotykając również problemów wolności w społeczeństwie informacyjnym, edukacji i standardów.

Spotkanie odbyło się w warszawskiej kawiarni CoffeePoint (na Krakowskim Przedmieściu 11).

Agnieszka Bohosiewicz o działaniach PLUG-u

Gośćmi spotkania była min. prezes PLUG-u, Agnieszka Bohosiewicz, która przybliżyła działalność tej organizacji oraz jej plany na przyszłość. Okazuje się, że sporo się dzieje.

Spotkanie Klubu Informatyka w ramach obchodów Dnia Wolnego Oprogramowania

Przedstawiciele Polskiej Wikipedii: Dariusz Siedlecki oraz Paweł Wimmer, opowiedzieli o pracy Wikipedystów, ich dotychczasowych osiągnięciach oraz o Fundacji Wikimedia, Wikipedii oraz jej siostrzanych projektach. Przy okazji takich projektów okazuje się jak wiele problemów może powodować wielość wolnych licencji prawnoautorskich, a nawet sposób rozumienia systuacji prawnej utworów, które przeszły już do "domeny publicznej", albo takich kategorii informacji, które nie są przedmiotem prawa autorskiego.

Spotkanie Klubu Informatyka organizowany przez PTI oraz ISOC Polska

Jarosław Lipszyc opowiedział o swoich doświadczeniach z promowaniem Wolnego Oprogramowania wśród młodzieży podczas przystanku Woodstock, gdzie wraz z poznańskim PLUG-iem zorganizowali specjalne stoisko, na którym pokazywali możliwości oprogramowania o otwartym kodzie oraz wolnego oprogramowania oraz rozdawali płytki CD z tymże. Okazuje się, że dobrym pomysłem jest promowanie określonego oprogramowania również podczas imprez muzycznych.

Dyskutowano nie tylko o Wolnym Oprogramowaniu

W tak zwanym "międzczasie" oraz już po wystąpieniach zaproszonych gości toczyła się dość ożywiona dyskusja dotycząca zarówno stosowania standardów komunikacyjnych (w tym dotyczących tworzenia zasobów internetowych), problemów wynikających z kreowania nowych regulacji w zakresie własności intelektualnej, edukowania nauczycieli, urzędników oraz tzw. klasy politycznej. W dyskusji poruszono również takie tematy jak działanie PBI (czyli Polskiej Biblioteki Internetowej). Mówiono również o problemach tzw. interoperacyjności (trudne słowo) systemów oraz neutralności technologicznej państwa.

Moderator Łukasz Honey Jachowicz

Jak zostało powiedziane: spotkanie odbyło się w ramach międzynarodowych obchodów Software Freedom Day.

Kto nie był, niech żałuje. W sobotę odbędzie się konferencja organizowana przez ISOC Polska oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji: Wolne oprogramowanie w administracji publicznej. Zapraszam w imieniu organizatorów.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>