Prawo umów elektronicznych we Wrocławiu

W imieniu organizatorów zapraszam Państwa do wzięcia udziału w konferencji naukowej pn "Prawo umów elektronicznych", organizowanej przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja rozpocznie się 27 października i będzie trwała przez kolejne dwa dni. Wrocław to bardzo fajne miasto.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali już, oprócz kadry naukowej wydziałów prawa wszystkich polskich uczelni, również przedstawiciele zawodów prawniczych: sędziowie, notariusze, adwokaci i radcowie prawni. Organizatorzy liczą również na na udział studentów - także z uczelni technicznych i ekonomicznych.

W konferencji wezmą udział zagraniczni goście w ramach ELECTRONIC MEDIA AND LAW - ECLET meeting (w dniach 28-29.10.2005r.).

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej ul. Uniwersytecka 7-10, Budynek D, sala konferencyjna 3 D

Program konferencji:

9:00 – otwarcie konferencji

9:30 – 10:00
prof. dr Wolfgang Kilian,
Institut für Rechtsinformatik, Hanower, Niemcy:
Struktura umów elektronicznych

10:00 – 10:30
mgr Maria Ossowska,
Instytut Nauk Prawnych PAN:
Ogólne warunki umów zawieranych drogą elektroniczną

10:30 – 11:00
dr Janusz Kaspryszyn,
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu:
Podpis elektroniczny osoby nie umiejącej pisać

11:00 – 11:30 – przerwa na kawę

11:30 – 12:00
mgr Agnieszka Gryszczyńska,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:
Skutki prawne oświadczeń woli złożonych przy użyciu podpisu elektronicznego

12:00 – 12:30
mgr Xawery Konarski, adwokat, wspólnik
w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki w Krakowie,
ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji:
Szczególne mechanizmy ochrony konsumenta w sieci w prawie polskim i Unii Europejskiej

12:30 – 13:00
dr Krystyna Kowalik-Bańczyk,
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego:
Ochrona przed spamem w prawie Unii Europejskiej

13:00 – 14:00 – przerwa na lunch,

14:00 – 14:30
dr Maciej Skory,
Uniwersytet Wrocławski:
Zawarcie umowy o arbitraż w formie elektronicznej

14:30 – 15:00
dr Agnieszka Łuszpak-Zając,
Uniwersytet Wrocławski:
Uregulowanie kodeksu cywilnego a aukcje elektroniczne

15:30 – 16:00
mgr Paweł Litwiński,
Uniwersytet Śląski:
Ochrona danych osobowych stron umów elektronicznych

16:00 – 16:30 – przerwa na kawę

16:30 – 17:00
dr Dariusz Szostek,
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach,
mgr Marek Świerczyński,
Uniwersytet Śląski:
Prawne możliwości poszerzenia rynku podpisu elektronicznego w Polsce

17:00 – 17:30
prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski,
Politechnika Wrocławska:
Podpis elektroniczny osoby prawnej w Republice Czeskiej. Koncepcja prawna, technologiczna i zastosowania gospodarcze

17:30 – zakończenie konferencji

ELECTRONIC MEDIA AND LAW
ECLET meeting
28-29 October 2005

Wroclaw University, Faculty of Law, Administration and Economics

PROGRAM

28 October- prof. Witold Świda’s Room, Building D, Uniwersytecka Street 7-11

9.15-9.30 - Welcome and Opening Remarks

9.30-10.30
prof. Wolfgang Kilian,
Institut für Rechtsinformatik, Hannover, Germany:
Electronic Auctions and the Law

10.30-11.30
prof. Jon Bing,
Norwegian Research Center for Computers and Law, Oslo, Norway:
Data protection. The emergence of data protection in the late 1960ies until the current 2nd generation legislation

11.30-11.45 - Coffee break

11.45-12.45
prof. Michael Botein,
Media Center, New York Law School, USA;
dr. Dariusz Adamski, CBKE, Wroclaw, Poland:
Anti-indecency enforcement policy in media – American and European attitude

12.45-13.45
prof. Jos Dumortier,
Interdisciplinary Centre for Law & IT, Leuven, Belgium:
Legal, technical and organisational aspects regarding long-term preservation of digital information

13.45-14.45 – Lunch break

14.45-15.45
prof. Willem Grosheide,
Center for Intellectual Property Law, Utrecht, The Netherlands:
SPAM: the European and Dutch Way

15.45-16.45
prof. Andrzej Adamski,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Poland:
Criminal law, law enforcement and Internet crime : US and Polish surveys

16.45-17.00
dr Radim Polcak,
Masarykova Univerzita v Brne, Brno, Czech Republic:
ICT law in Czech Republic

17.00-17.15
Master of Law Eneken Tikk,
Tartu University, Estonia:
ICT law in Estonia

17.15-17.30
dr Szabolcs Koppányi,
Hungarian Academy of Sciences, Institute for Legal Studies, Centre for Infocommunications Law, Budapest, Hungary:
ICT law in Hungary

29 October – Faculty Council’s Room, Building A, Uniwersytecka Street 22-24

9.00-9.15 - Welcome and Opening Remarks

9.15-10.15
prof. Nokolaus Forgo,
Institut für Rechtsinformatik, Hannover, Germany:
Identity and Identification in digital environments: where are electronic signatures?

10.15-11.15
prof. Charles Nesson,
Harvard University, USA:
Socrates in CyberSpace

11.15-11.30 - Coffee break

11.30-12.30
prof. Robert Queck,
Centre de recherche informatique et droit, Namur, Belgium,
dr Szabolcs Koppányi,
Hungarian Academy of Sciences, Institute for Legal Studies, Centre for Infocommunications Law, Budapest, Hungary:
Agency-type NRAs under the 2003 regulatory package for electronic communications

12.30-13.30
prof. Aernout Schmidt,
Afd Recht & Informatica, Leiden, The Netherlands:
Digital rights management and the rule of law

13.30-14.15 – Lunch break

14.15-15.15
dr Guido Westkamp,
Queen Mary Intellectual Property Research Institute, London, GB:
Database Protection: A Global View on an Ill-Conceived Property Right

15.15-16.15
prof. Andreas Wiebe,
Abteilung für Informationsrecht und Immaterialgüterrecht Wirtschaftsuniversität, Wien, Austria:
Patent protection of computer programs

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>