Cisza wokół UKE

Nadal nie wiemy kogo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawi premierowi w charakterze kandydatów na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Powinna przedstawić trzech kandydatów, ale... Sama KRRiT nie ma dziś, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, swojego przewodniczącego. Niepokoi się też Unia Europejska...

Rzeczpospolita: "Według Tomasz Różańskiego, rzecznika Rady, jej członkowie nadal analizują kandydatury. Różański nie powiedział "Rz", kiedy wskażą osoby, spośród których premier miałby wybrać prezesa urzędu nadzorującego polski rynek telekomunikacyjny". Cytuje też goszczącą w Polsce komisarz Viviane Reding: "Brak prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej paraliżuje prace administracji nie tylko w Polsce, ale i w Brukseli".

Przeczytaj również:

A napiszę jeszcze, że jakiś czas temu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji trafił list podpisany przez autorów publikujących wcześniej wraz z p. Anną Streżyńską w kwartalniku Prawo i ekonomia w telekomunikacji. Można w nim przeczytać m.in (to fragmenty jedynie):

...Znając wiedzę, doświadczenie, konsekwencję i uczciwość Anny Streżyńskiej nie potrafimy znaleźć argumentów, dla których na przygotowanej przez Państwa wstępnej liście kandydatów na Prezesa UKE nie zostało umieszczone jej nazwisko. Jest to tym bardziej zdumiewające, że przez okres 5 ostatnich miesięcy Anna Streżyńska – jako przedstawiciel administracji rządowej – zapowiadała cały szereg działań mających na celu intensywną deregulację rynku telekomunikacyjnego w Polsce, efektem których miał być spadek cen usług dla konsumentów i wzrost konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego. Mieliśmy wrażenie, że działania te cieszą się aprobatą Rządu RP i Prezesa Rady Ministrów, co jest o tyle istotne, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest centralnym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za regulację rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych...

I dalej:

...uważamy że reguły publicznej debaty obowiązują również w trakcie prowadzenia prac konkursowych mających na celu obsadę najważniejszych stanowisk w Państwie. Z tego też względu wzywamy adresatów tego pisma do udzielania odpowiedzi na pytanie o przyczyny, dla których Anna Streżyńska nie została zakwalifikowana do dalszych prac konkursowych związanych z obsadą stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Prosimy również o podanie kryteriów, którymi kierowała się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przy formułowaniu ww. wstępnej 9-osobowej listy kandydatów do stanowiska Prezesa UKE.

No i tak to mniej więcej wygląda.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>