Wokół telewizji i radiofonii - konsultacje

W Europie konsultacje społeczne dotyczące nowego prawa skończą się we wrześniu - u nas za dwa tygodnie będziemy mogli komentować strategię narodową. Analizując polskie dokumenty strategiczne warto brać pod uwagę to o czym myśli się w Unii (właśnie zaczęły się tam konsultacje w sprawie nowej dyrektywy, która ma zastąpić tę z 1989 roku). U nas Krajowa Rada rozpoczęła debatę...

We wczorajszym spotkaniu Klubu Informatyka, uczestniczył Robert Kroplewski, dyrektor Departamentu Prawnego KRRiT. Mieliśmy okazję wspólnie omówić założenia przyjętego 5 maja przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji dokumentu pn. Strategia Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020 (PDF).

Zgromadzeni mogli dowiedzieć się, że obecnie trwają prace zespołu międzyresortowego, który nadal opracowuje znajdujące się w przyjętym przez KRRiT dokumencie tezy. Za dwa tygodnie zespół ma zakończyć pracę i wówczas dokument opracowany przez zespół poddany zostanie konsultacjom społecznym (ma się pojawić na stronach ministerstwa kultury). Czekamy zatem z niepokojem, chociaż już wiadomo, że intencją Krajowej Rady nie było jakiekolwiek koncesjonowanie treści w internecie... Tak czy inaczej - planuje się, żę po konsultacjach społecznych dokument będący strategią państwa przyjęty będzie przez Rząd (jeszcze przed wyborami).

Tym czasem w Unii Europejskiej trwa debata nad przyszłością mediów elektronicznych. Komisjia Europejska uruchmoła stronę poświęconą konsultacjom społecznym dot. reformy dyrektywy unijnej o telewizji ponad granicami (the Television Without Frontiers Directive of 1989). Planuje się zastąpienie obecnych regulacji unijnych nowymi. Aby mogło to dojść do skutku - Komisja czeka na komentarze w ramach uruchominych wczoraj konsultacji do 5 września. Wówczas będzie pisane nowe prawo unijne. Warto przyjrzeć się pomysłom Komisji...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>