Dane osobowe a faktury i reklama

Toczy się spór o przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (gdy osoba fizyczna nie wyraziła na to wcześniej zgody). Pytanie w toczącym się sporze brzmi następująco - czy można wysyłac do byłych klientów faktury, na których nadrukowano reklamy? Już była w tym temacie kasacja - sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia..

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję, zgodnie z którą jeśli klient nie zgadza się na przetwarzanie danych w celach marketingowych, to firma nie może na kopertach zamieszczać informacji o swoich usługach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał Inspektorowi rację. Nie miał znaczenia fakt, że koperty te zawierały wyłącznie fakturę.

Polkomtel (bo chodziło o koperty z fakturami tej firmy) złożył kasację. Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA z przyczyn formalnych i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. "Już na etapie wszczęcia postępowania przez GIODO nie dopełniono procedury" (nie poinformowano firmy Polkomtel, czy postępowanie toczy się z urzędu czy na wniosek Roberta B.). Sąd zauważył również, że korespondencja do klienta nadeszła już po rozwiązaniu z nim umowy co może mieć istotne znaczenie przy prawnej ocenie charakteru nadruków na kopercie.

[Rzeczpospolita]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>