Anna Streżyńska prezesem UKE

Anna StreżyńskaPremier Marcinkiewicz powołał Annę Streżyńską na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Sporo na temat zamieszania wokół wyboru prezesa pisałem w dziale "media" niniejszego serwisu. Na stronach UKE jeszcze nie znalazłem oficjalnego potwierdzenia objęcia przez p. Minister nowej funkcji, ale jest komunikat Centrum Informacyjnego Rządu w tej sprawie.

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czytamy:

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że prezes Rady Ministrów Kazimierz Marcinkiewicz powołał - z dniem 8 maja 2006 r. - panią Annę Streżyńską na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na okres 5 - letniej kadencji.

Gazeta.pl: "Krajowa Rada kilka razy odkładała decyzję, by w końcu wskazać troje kandydatów (...) szanse Streżyńskiej, rekomendowanej przez premiera nie zostały jednak przekreślone. Najpierw pojawiły się wątpliwości, czy Krajowa Rada może wskazać kandydatów, skoro sama - po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego - nie ma przewodniczącej, potem centrum legislacyjne rządu znalazło inną furtkę dla premiera, który upierał się przy Streżyńskiej. W ustawie jest mowa o wyborze szefa UKE "po zaproponowaniu przez KRRiT trzech kandydatów" (art.22), ale nie jest wyraźnie napisane, że "spośród nich"".

Czytaj również:

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (wybór):

Art. 22. 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - niezwłocznie po powołaniu jej nowych członków - zaproponuje Prezesowi Rady Ministrów trzech kandydatów na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2. Prezes Rady Ministrów po zaproponowaniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji trzech kandydatów powoła osobę, która obejmie stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>