Trzech kandydatów na prezesa UKE

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wybrała trzech kandydatów, spośród których premier Marcinkiewicz ma wskazać prezesa UKE. Kandydatami tymi są: Ewa Gołębiowska, Andrzej Polaczkiewicz i Andrzej J. Piotrowski.

Treść uchwały w tej sprawie opublikowano na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (PDF):

Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji

UCHWAŁA Nr 191/2006
z dnia 24 kwietnia 2006 roku

Na podstawie art. 213 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 oraz z 2001r. Nr 28, poz.319), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.) oraz art. 190 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) w związku z art. 22 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz.U. Nr 267, poz.2258) oraz Uchwały KRRiT Nr 65/2006, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanawia

I. Ustalić trzech, niżej wymienionych, kandydatów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:

1) Ewa Gołębiowska
2) Andrzej Jacek Piotrowski
3) Andrzej Polaczkiewicz

- w celu przedstawienia ich Prezesowi Rady Ministrów dla powołania spośród tych kandydatów Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

II. Upoważnić Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbietę Kruk do przedstawienia Prezesowi Rady Ministrów trzech kandydatów ustalonych w punkcie I w celu powołania spośród nich Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Członek KRRiT
Przewodnicząca Posiedzeń KRRiT
Elżbieta Kruk

Sylwetki kandydatów przybliża Gazeta Wyborcza. Gazeta konkluduje: "Kogo z tej trójki wskaże premier? Jeden z przedstawicieli PiS powiedział nam anonimowo, że być może nikogo. Bo wielu prawników ma wątpliwości co do legalności wyboru kandydatów przez Krajową Radę (KRRiT po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego nie ma przewodniczącej). Możliwe więc, że konkurs będzie powtórzony i faworytka premiera Anna Streżyńska wróci do gry."

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>