patenty

Parlament Europejski przyjął IPRED2

Parlament Europejski przyjął drugą Dyrektywę dotyczącą egzekwowania, tym razem kryminalnego, naruszeń prawa własności intelektualnej (on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights; IPRED2). Dyrektywę przyjęto (to było "pierwsze czytanie") stosunkiem głosów 374 do 278. Od samego początku prac legislacyjnych projekt wzbudzał wiele kontrowersji (por. Albo konsument, albo osadzony, czyli europejski projekt IPRED 2). W miarę postępów prac te kontrowersje nie zanikały a teraz trwają prace nad analizami i "liczeniem strat".

Sąd Okręgowy oddalił apelację ZUS w sprawie protokołu KSI MAIL. Koniec.

tabliczka sali rozpraw Sądu Okręgowego w WarszawieDziś przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się odroczona wcześniej rozprawa w sprawie z powództwa Sergiusza Pawłowicza przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, w której powód domagał się udostępnienia informacji publicznej, tj. ujawnienia specyfikacji technicznej protokołu KSI MAIL. Była to rozprawa, w której sąd rozpatrywał apelację ZUS po tym, jak Sąd Rejonowy uznał tego typu protokół komunikacyjny za informację publiczną. Sąd Okręgowy oddalił apelację ZUS, a zatem można powiedzieć, że po pięciu latach i jednym miesiącu Sergiusz Pawłowicz, reprezentowany przez mec. Artura Kmieciaka, wygrał sprawę. Orzeczenie jest prawomocne i w żadnym toku instancji zaskarżeniu nie podlega.

Senat wprowadza poprawki a Senator Cugowski mówi o internecie

okrągłe schody Senatu RPSenat rozpatrywał i przyjął stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. To jest ta nowelizacja, która związana jest z implementacją dyrektywy 2004/48/WE (w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, czyli IPRED; por. Prawo autorskie i co chciał powiedzieć racjonalny ustawodawca). Myślę, że należy odnotować zwłaszcza bardzo ważne dla polskiego internetu przemówienie Senatora Cugowskiego, który m.in. stwierdził: "Pobieranie tak zwanych plików internetowych właściwie odbywa się bezpłatnie, czyli po prostu odbywa się złodziejstwo na ogromną skalę"... To tylko próbka, ale cała dyskusja w Senacie jest niezwykle ważna.

Prawo autorskie i co chciał powiedzieć racjonalny ustawodawca

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, która pracowała m.in. nad nowelizacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie implementowania na grunt ustawodawstwa polskiego przepisów Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, czyli IPRED. Komisja przyjęła stanowisko podkomisji nadzwyczajnej. Zostały "krotności" w art. 79, chociaż wcześniej spór był znaczny, a i wiele środowisk starało się wywierać wpływ na obradującą komisję... Dostępne są też stenogramy z poprzednich posiedzeń, również tego, w którym rozpatrywano ciekawą poprawkę do ustawy nowelizującej art. 24 ust. 2 prawa autorskiego...

Prawo własności intelektualnej - dyskusja w sejmowej Komisji Gospodarki

Udostępniam nagranie z posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki, której zadaniem było zaopiniowanie dla sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 1241). Porównaj na ten temat: Implementacja IPRED w komisji. Posiedzenie komisji miało miejsce 24 stycznia.

Finałowa rozgrywka o jeden polski patent

Urząd Patentowy odmówił już w dwóch instancjach, a wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego podtrzymał te decyzje UPRP... Odmówił udzielenia patentu na wynalazek pt. "Sposób i urządzenie do cyfrowego zapisu informacji na nośniku". O ten wynalazek aplikuje w Polsce Philips. 25 stycznia odbędzie się rozprawa kasacyjna przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (o godzinie 9.00 w sali A).

Implementacja IPRED w komisji

Komisja Kultury i Środków PrzekazuWiem, że niektórzy czekają na relacje z dzisiejszego posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu, w której odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw. Jak pisałem wcześniej - to jest ten projekt, który "przewiduje ujednolicenie kwestii egzekwowania praw własności intelektualnej, a w szczególności kwestii procesowych i zapewnienia równorzędnego poziomu ochrony praw własności intelektualnej we wszystkich państwach członkowskich UE". Byłem i widziałem, a co - już spieszę z relacją...

Wojna patentowa: internetowa dystrybucja plików video

W Texasie spółka Intertainer złożyła pozew, w którym zarzuca Google, Apple i Napsterowi naruszenie praw z przysługującego jej patentu na internetową dystrybucję plików video (Digital entertainment service platform). Powódka jakiś czas temu zrezygnowała z prowadzenia tego biznesu, jednak dysponuje portfolio patentowym, które teraz stara się wykorzystać.

"Wynalazek" RSS - wnioski patentowe Microsoft

logo RSSKolejna mała burza: Microsoft w 2005 roku postanowił ubiegać się o objęcie ochroną patentową dwóch wynalazków związanych z technologią RSS - czyli Really Simple Syndication. Wnioski patentowe dotyczą takich wynalazków jak "Finding and consuming web subscriptions in a web browser" oraz "Content syndication platform". Sprawa nadal znajduje się w amerykańskim biurze patentowym (U.S. Patent and Trademark Office). Media zastanawiają się czy Dave Winer, jeden z głównych twórców technologii RSS, postanowi walczyć z tymi wnioskami.

Wynik plebiscytu

W plebiscycie na Najbardziej Software'owy Polski Patent wygrał patent "PL192232B, Kuriata Eugeniusz, Niemojów (PL), Sposób szyfrowania i deszyfracji informacji jednorazowym kluczem." Pomyślałem, że skoro ogłosiłem, iż wynik będzie 15-stego grudnia, to warto ten wynik ogłosić. Stronę plebiscytu odwiedzono 1978 razy (nie liczę siebie). Z głosowaniem zaś było gorzej, bo oddano jedynie 35 głosów (pominąłem próby podwójnego oddania głosu)...