patenty

Prawo własności przemysłowej i korespondencja elektroniczna

W Sejmie znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z opisem: projekt dotyczy uregulowania procedury przed Urzędem Patentowym RP uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji znaków towarowych udzielanej w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i możliwości dokonywania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej, prowadzenia korespondencji elektronicznej. Projekt ustawy dotyczy również patentów, zastrzeżeń patentowych, etc. Propozycja dotycząca korespondencji elektronicznej w moim odczuciu "wisi" nieco w próżni.

Europejskie raporty na temat własności intelektualnej

Ostatnio ukazało się kilka interesujących raportów dotyczących prawa własności intelektualnej, które koncentrują się na rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym. Jak zwracają mi uwagę czytelnicy: te raporty należałoby brać pod uwagę w polskich pracach nad nowelizacjami prawa autorskiego. Z mojego wywiadu środowiskowego wynika, że duża nowelizacja prawa autorskiego czeka nas w Polsce w przyszłym roku, teraz zaś, na różnych etapach prac legislacyjnych są nowelizacje cząstkowe (por. Trwają prace nad nowelami prawa autorskiego: dozwolony użytek, IPRED i zbiorowy zarząd).

Listopadowy Plebiscyt na Najbardziej Software'owy Polski Patent

[koła zębate] W dniu 16 listopada wypada druga rocznica decyzji Rady Ministrów wycofującej polskie poparcie dla proponowanej wówczas wersji dyrektywy o "wynalazkach realizowanych przy pomocy komputera". Z okazji tej rocznicy zachęcam do udziału w Plebiscycie na Najbardziej Software'owy Polski Patent (PnNSPP). W pierwszym plebiscycie wśród nominowanych patentów znalazły się te, które zostały udzielone przez Urząd Patentowy RP we wrześniu 2006 (chociaż można się pogubić w tym, kiedy faktycznie zostały przyznane). Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2006 roku. Do tego czasu można oddać swój głos, do czego serdecznie zachęcam.

Wrażenia po pierwszym dniu pół roku później

Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego pragnę niniejszym podziękować za zorganizowanie interesującej dyskusji, która odbyła się w czasie pierwszego dnia konferencji Nowe technologie a ochrona IP. Konferencja miała miejsce w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Takie dyskusje są – w moim odczuciu – bardzo ważne. Wiadomo, że jest wiele sprzecznych interesów. Relacje społeczne i biznesowe zmieniają się bardzo dynamicznie. Medal ma więcej niż dwie strony. Bez dyskusji na temat oczekiwań rynku (różnych jego graczy), bez głosu reprezentującego konsumentów, autorów, wydawców, pośredników, i wszystkich innych graczy – nie da się przygotować dobrego prawa opisującego te wszystkie relacje. Jutro dzień drugi.

Soft i metoda biznesowa niepatentowalne w UK

W Wielkiej Brytanii zapadło rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego, które potwierdza, że w tym kraju program komputerowy oraz metoda biznesowa (jako takie) nie mogą być opatentowane. Rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego jest ważne dlatego, że w sposób wiążący wyjaśnia sposób przeprowadzania testu patentowalności rozwiązania. Chodzi o sprawy Aerotel v Telco oraz wniosek patentowy Neala Macrossana.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie patenów

Parlament Europejski przyjął nową rezolucję (głosami 494 za do 109 przeciw). Parlament zauważył niepokojącą jego zdaniem praktykę Europejskiego Urzędu Patentowego i brak demokratycznej kontroli nad systemem patentowanym. Rezolucja w ograniczonym zakresie odnosi się do projektowanego porozumienia EPLA (por. EPLA: Trzecia runda walki przeciw patentom na oprogramowanie).

EPLA: Trzecia runda walki przeciw patentom na oprogramowanie

[Litigation EPLA] Nie chcę pisać "a nie mówiłem". Są plany dotyczące patentów na oprogramowanie w Unii Europejskiej. Niedawno ogłoszono wstępne wyniki konsultacji patentowych, dziś jednak wiemy, że jeden z komisarzy UE, Charlie McCreevy (to jest komisarz ds rynku wewnętrznego) przedstawił plany dotyczące patentów, które mają być głosowane 12 października. Nie ważne jak się głosuje, ważne kto liczy głosy. Być może w tym jest pewna metoda (nie ważne jakie jest prawo, ważne kto sądzi)... Publiczności europejskiej proponuje się "Europejskie Porozumienie w sprawie rozwiązywania Sporów Patentowych". Przeciwnicy patentów na oprogramowanie po raz trzeci zwierają szeregi.

Wypada napisać o tym GIF'ie

Tak. GIF jest wolny od patentów. Upłynął okres ochronny dla "wynalezionego" w 1987 roku formatu. Aaaale... Unisys Corporation dokonała pewnych modyfikacji (number of improvements) tego formatu i oczywiście chce ochrony patentowej tak stworzonych modyfikacji. Być może jednak nikt nie będzie korzystał z tych zmodyfikowanych wersji... W Polsce format GIF wpisano do rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Nie naruszono monopolu praw własności intelektualnej, ale jest to pewna konstatacja, którą warto mieć w pamięci.

Wstępne wyniki konsultacji patentowych

Komisja Europejska opublikowała wstępne wyniki ogólnoeuropejskich konsultacji związanych z ewentualnym wprowadzeniem patentu wspólnotowego. Najliczniej odpowiedziała branża IT. Dużą rolę odgrywają wcześniej przygotowane przez organizacje społeczne szynele odpowiedzi. Jeśli Komisja uważa, że wyniki są niereprezentacyjne – organizuje dodatkowy panel.

Amado vs. Microsoft, czyli pisanie o systemie patentowym jest trudnym wyzwaniem

W zeszłym roku Carlos Armando Amado rozpoczął sądową walkę z Microsoftem o ochronę swoich uprawnień wynikających z uzyskanego patentu. Wygrał w pierwszej instancji, MS zmodyfikował swój pakiet, ale batalia się wówczas nie zakończyła. Dziś wiemy, że Gwatemalczyk wygrał również potyczkę w sądzie apelacyjnym. A chodzi o rozwiązanie pozwalające przenosić dane informatyczne pomiędzy Excelem i Accessem.