Europejskie raporty na temat własności intelektualnej

Ostatnio ukazało się kilka interesujących raportów dotyczących prawa własności intelektualnej, które koncentrują się na rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym. Jak zwracają mi uwagę czytelnicy: te raporty należałoby brać pod uwagę w polskich pracach nad nowelizacjami prawa autorskiego. Z mojego wywiadu środowiskowego wynika, że duża nowelizacja prawa autorskiego czeka nas w Polsce w przyszłym roku, teraz zaś, na różnych etapach prac legislacyjnych są nowelizacje cząstkowe (por. Trwają prace nad nowelami prawa autorskiego: dozwolony użytek, IPRED i zbiorowy zarząd).

W grudniu 2005 roku poproszono Andrew Gowers o przygotowanie niezależnego raportu na temat brytyjskiego systemu prawa własności intelektualnej. Raport został opublikowany 6 grudnia 2006 roku. Dostępne są założenia do opracowania raportu jak również sam raport: PDF file of Gowers Review of Intellectual Property (PDF) (por. Gowers Review of Intellectual Property). Gowers miał sprawdzić, czy istniejący system prawa w Wielkiej Brytanii odpowiada wyzwaniom globalizacji, cyfryzacji oraz postępującej specjalizacji w relacjach gospodarczych. Jego zdaniem odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. System pasuje do tych wymagań i jakieś szczególnie inwazyjne zmiany nie są potrzebne. Są jednak takie obszary, w których przydałaby się pewna reforma. Te trzy obszary, nad którymi można się pochylić, to :

  • Wzmacnianie egzekwowania praw własności intelektualnej, koncentrując się na zwalczaniu tych podmiotów, które naruszają prawa autorskie albo handlują podrobionymi towarami
  • Zmniejszenie kosztów ponoszonych zarówno przez "wielkich" jak i "małych", związanych z ochroną praw własności intelektualnej
  • Poprawienie równowagi i elastyczności prawa własności intelektualnej, które powinno pozwalać jednostkom, a także biznesowi, na korzystanie z treści w taki sposób, na jaki pozwala era cyfrowa.

Raport Gowersa dotyczy również prawa patentowego (prawa własności przemysłowej), zatem z tym zastrzeżeniem należy podchodzić do koncepcji zastosowania wniosków płynących z tego raportu w nowelizacjach polskiego prawa autorskiego.

We Francji pojawił się raport: L'économie de l'immatériel : la croissance de demain. Koncentruje się on również na ekonomicznych wyzwaniach społeczeństwa informacyjnego.

Pojawił się też przewodnik Best Practice Guide. Implementing the EU Copyright Directive in the Digital Age (PDF), którego autorami są Urs Gasser, Silke Ernst, a który został opracowany przy wsparciu Open Society Institue.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>