Konferencja "Nowe technologie a ochrona IP"

2006-11-15 00:00
2006-11-16 14:00
Etc/GMT+2

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza na konferencję "Nowe technologie a ochrona IP". W swoim zaproszeniu opisuje problem:

"Już od ponad stu lat wynalazki technologiczne stanowią wyzwanie dla istniejącego w dziedzinie ochrony praw autorskich i pokrewnych porządku prawnego. Dostosowywanie przepisów do nowych metod zwielokrotniania i rozpowszechniania utworów następuje zazwyczaj z opóźnieniem wobec postępu zaawansowanej myśli technicznej.

Różnice pomiędzy "tradycyjnymi" sposobami kopiowania i dystrybucji a nowymi metodami i narzędziami nigdy wcześniej nie były tak znaczne jak w chwili obecnej a konflikt z elementarną zasadą prawa autorskiego, czyli "dozwolonym korzystaniem" z utworów - tak jaskrawy.

Rozwiązanie problemu koegzystencji różnorodnych możliwości oferowanych przez nowe technologie i z drugiej strony stosownego wynagradzania twórców, które niezbędne jest do utrzymania wysokiego poziomu kreatywności, wymaga dogłębnego zrozumienia podstawowych zasad, na jakich oparta jest współczesna ochrona praw własności intelektualnej.

Celem niniejszej konferencji jest zwiększenie poziomu wiedzy uczestników w zakresie przedstawionych powyżej problemów a tym samym umożliwienie im uczestnictwa w procesie tworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów twórców i artystów, przemysłu zaangażowanego w powstawanie utworów oraz dostawców usług i konsumentów.

Poszczególne zagadnienia prezentowane będą przez uznanych ekspertów pochodzących zarówno z Polski, jak i innych państw członkowskich".

Więcej informacji na temat zapowiadanej konferencji (wraz z formularzem zgłoszeniowym (RTF)) na stronie ministerstwa

Program

15 listopada 2006 r. (środa)

* 9:00 - 10:00 Rejestracja
* 10:00 - 10:20 Powitanie : Pan Kazimierz Michał Ujazdowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
* 10:20 I Panel dyskusyjny
Rynek utworów drukowanych.
Przyszłość literatury pięknej i literatury faktu.
Wykorzystywanie utworów do celów edukacyjnych, bazy danych.
E-książki i biblioteki internetowe.
Wykorzystywanie utworów drukowanych przez dostawców usług internetowych, udostępnianie opublikowanych artykułów.

Uczestnicy:

Pan Andrzej Wojciechowski, Prezes Zarządu, Polska Książka
Pan Maciej Hoffman, Dyrektor, Izba Wydawców Prasy
Pan Stig Andersen, Dyrektor Generalny, Gyldendals Forlag
Moderator: Pan Walter Dillenz, ekspert

* 11:15 Przerwa
* 11:45 Panel dyskusyjny - c.d.
* 13:00 Lunch
* 14:15 II Panel dyskusyjny
Rynek oprogramowania komputerowego i jego rozwój.
Patentowanie i/lub ochrona praw autorskich.
Open Source?
Próba osiągnięcia złotego środka pomiędzy ochroną praw własnoúci intelektualnej a dominacją na rynku.

Uczestnicy:
Pan Thomas Riis, profesor, Copenhagen Business School
Pan Martin von Haller Grønbæk, ekspert prawny
Pan Michał Jaworski, Dyrektor Handlowy, Microsoft Polska
Pan Sławomir Kosz, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO
Pan Wacław Iszkowski, Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Pan Łukasz Jachowicz, Ruch Wolnego Oprogramowania
Moderator: Pan Bernhard Posner, Przewodniczący Konferencji

* 15: 45 Pytania i dyskusja
* 16:00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

16 listopada 2006 r. (czwartek)
* 09:00 - 10:00 Rejestracja
* 10:00 III Panel dyskusyjny
Przyszłość rynku muzycznego.
Utwory audiowizualne i ich rozpowszechnianie.
Korzystanie, konsumenci, dystrybucja i systemy wynagradzania.
Zabezpieczenia techniczne a użytek własny.

Uczestnicy:
Pan Marek Staszewski, Pełnomocnik ZPAV
Pan Ted Shapiro, Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Motion Picture Association
Pan Mariusz Kaczmarek, Dyrektor Generalny, FOTA
Pani Maria Rørbye Rønn, Danish Radio
Pan Fransisco Aguilera, Dyrektor, SGAE
Pan Aleksander Tarkowski, Koordynator Creative Commons PL
Moderator: Pan Wojciech Z. Dziomdziora, Członek KRRiT

* 11:00 Przerwa
* 11:30 Panel dyskusyjny - c.d.
* 12:30 Pytania i dyskusja
* 12:45 Podsumowanie - Pan Bernhard Posner, Przewodniczący Konferencji

* 13:00 Zakończenie konferencji

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>