Prywatność i opłaty

Jak wynika z felietonu Marka Futregi: PayBack Sp. z o.o. and privacy? What privacy? - spółka PayBack Sp. z o.o. prowadząca takie projekty jak platnosci.pl ("szybkie, bezpieczne i proste metody zapłaty za towary oraz usługi oferowane w Internecie") czy serwis PayU (który "umożliwia szybkie i bezpieczne regulowanie płatności online") nie zadbała o stworzenie polityki prywatności realizując te usługi. Ale to nie jest największym problemem.

Otóż mimo, iż kasując swój profil w serwisie PayU otrzymujemy informację, że wszystkie prywatne dane (w tym o przepływach kapitału: komu, kiedy zapłaciliśmy, etc) zostały skasowane, to - co pokazuje autor felietonu na własnym przykładzie - po dwóch latach okazuje się, iż dane te są nadal przechowywane i dostępne dla wszystkich tych, którzy posłużą się takim samym adresem poczty elektronicznej i numerem PESEL co osoba pierwotnie zakładająca konto. Nie musi to być wszak ta sama osoba. Fajnie, nie? Spółka nie widzi w tym nic dziwnego.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>