patenty

Kto odpowiada za to, że w Polsce udzielane są patenty na algorytmy?

Urząd Patentowy RPZ serwisu korzysta przynajmniej kilku rzeczników patentowych. Oni zatem wiedzą, że Urząd Patentowy RP uruchomił Serwer Publikacji. Dla tych, którzy nie wiedzą, zacytuję ogłoszenie: "W celu zapewnienia łatwiejszego dostępu do informacji Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom Serwer Publikacji, gdzie w cyklach miesięcznych, będą publikowane polskie opisy patentowe (PL-B) oraz tłumaczenia patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (PL/EP-T). Dokumenty te są dostępne w formacie PDF". A dzięki temu można znaleźć w bazach różne ciekawe "kwiatki". Warto się zastanowić nad tym, jak to możliwe, że udzielane są w Polsce patenty na algorytmy i kto za to odpowiada?

O tym, jak Google będzie pomagał Europejskiemu Urzędowi Patentowemu

"Europejski Urząd Patentowy już prowadzi rozmowy na ten temat z przedstawicielami firmy Google INC. Jeszcze bardziej ułatwi to dostęp do informacji patentowej dla zainteresowanych"

Śmierć i podatki a własność intelektualna

W Wielkiej Brytanii trwa dyskusja związana z opodatkowaniem przychodów związanych z korzystaniem z praw własności intelektualnej. Chodzi o sposób, w jaki opodatkowane są przychody przedsiębiorstw związane z prawami z patentów czy z korzystaniem ze znaków towarowych. Ministerstwo skarbu zapowiada tam reformy, a spółki się obawiają. Problem jest globalny i sprowadza się do pytania: jak na globalnym rynku mają być opodatkowane takie przychody? Spółki martwią się, że prawa takie, które "zakotwiczone są" poza granicami Wielkiej Brytanii (offshore) staną się przedmiotem zainteresowania brytyjskiego fiskusa.

Bardzo sprytny plan wprowadzenia patentów na oprogramowanie traktatem UE-USA

Niektórzy jeszcze pamiętają zawieruchę w Parlamencie Europejskim, która dotyczyła wprowadzenia możliwości patentowania oprogramowania. Zawierucha ta miała kilka "odsłon" (por. EPLA: Trzecia runda walki przeciw patentom na oprogramowanie). Jako, że często sprawdzają się stare powiedzenia - w przypadku patentów na oprogramowanie ktoś uznał, iż "nie kijem go, to pałką". Komisarz Unii Europejskiej Charlie McCreevy stara się teraz forsować wprowadzenie patentów tego typu w specjalnej umowie między Unią Europejską a USA. Wszystko wskazuje na to, że zaczyna się runda czwarta.

Wykład w UPRP: "Zdolność patentowa wynalazków informatycznych"

2008-04-18 11:00
2008-04-18 13:00
Etc/GMT+2

Zarząd Zrzeszenia Rzeczników Patentowych Prowadzących Kancelarie zaprasza "sympatyków Zrzeszenia" na wykład "Zdolność patentowa wynalazków informatycznych", który wygłoszony zostanie przez Pana Jőrga Machek - Dyrektora Wydziału Software Europejskiego Urzędu Patentowego.

Konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej: Jak przeciwdziałać piractwu intelektualnemu

2008-04-25 09:00
2008-04-25 17:00
Etc/GMT+2

W dniu 25 kwietnia br. odbędzie się konferencja “Jak przeciwdziałać piractwu intelektualnemu” organizowana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS oraz Koalicją Antypiracką zrzeszającą organizacje działające na rzecz ochrony praw twórców.

Mobilni reklamiarze mogą zgłaszać uwagi do zgłoszenia patentowego

Jeden z czytelników poinformował mnie (oraz "inne redakcje"), że "zarówno małe jak i duże firmy działające na polu reklamowym związanym z marketingiem, reklamą wykorzystującą telefony komórkowe, nie biorą pod uwagę istniejącego, złożonego w UPRP zgłoszenia patentowego mimo iż zostały zapoznane z tym tematem kilka lat temu". Niebawem ukażą się pewnie w internecie artykuły, z których każdy, kto zajmuje się "reklamą mobilną" dowie się, że autorzy zgłoszenia są otwarci "na propozycje rozwinięcia projektu z firmą, która ma możliwości techniczne oraz budżetowe do wdrożenia takiego produktu lub grupy produktów na zasadach partnerskich". Jest zgłoszenie patentowe. OK. Pytanie, czy Urząd Patentowy RP powinien przyznać patent na coś, co - wedle opisu - jest "sposobem na multimedialny, dedykowany, precyzyjny przekaz reklamowo - informacyjny do użytkowników końcowych cyfrowych systemów łączności sieci telekomunikacyjnej..." itp, itd, etc... Pytanie o poziom wynalazczy, zastosowanie techniki i zasady współżycia społecznego nie jest tu bez znaczenia.

Ankieta "w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej"

Trzy lata po terminie wdrożenia Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej każde państwo członkowskie przedłoży Komisji Europejskiej sprawozdanie z wprowadzenia dyrektywy w życie. W związku z tym Ministerstwo Kultury pragnie poznać wrażenia podmiotów stosujących przepisy ustawy, by przedłożyć Komisji stosowne stanowisko. Nie napisano tylko do kiedy ministerstwo zbiera ankiety.

Neutralność technologiczna i zgłoszenia patentowe

1 listopada wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Pisałem o tej nowelizacji w tekście Prawo własności przemysłowej i korespondencja elektroniczna. Budujemy rozwiązania e-governmentowe w Polsce, jednym z nich ma być możliwość wnoszenia zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej, prowadzenia korespondencji elektronicznej z UPRP. Problem w tym, że - zgodnie z wypowiedzią prezes Urzędu Patentowego, Alicją Adamczak - przyjęte w Urzędzie Patentowym rozwiązanie będzie promowało tylko jednego z dostawców rozwiązań...

Raport Gierka (o innowacyjności) w miejsce Strategii Lizbońskiej

W dniu wczorajszym Parlament Europejski przyjął uchwałę zatytułowaną "Putting knowledge into practice - a broad-based innovation strategy for Europe" ("Wykorzystanie wiedzy w praktyce: szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE") - pierwsza od czasu opublikowania Strategii Lizbiońskiej tak całościowa perspektywa strategii innowacyjnej Europy uchwalona przez organ Unii. Uchwała w brukselskim żargonie nazywana jest "Gierek report". Warto sięgnąć do pkt. 50 (cytuję go niżej), gdzie mówi się o otwartych standardach w podobnym ujęciu, jak wynika to z przyjętego jakiś czas temu stanowiska Internet Society Poland.