Ankieta "w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej"

Trzy lata po terminie wdrożenia Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej każde państwo członkowskie przedłoży Komisji Europejskiej sprawozdanie z wprowadzenia dyrektywy w życie. W związku z tym Ministerstwo Kultury pragnie poznać wrażenia podmiotów stosujących przepisy ustawy, by przedłożyć Komisji stosowne stanowisko. Nie napisano tylko do kiedy ministerstwo zbiera ankiety.

Aby coś wynikało z takich kwestionariuszy oraz by ujednolicić to, co do Komisji wpływa, Komisja opracowała wspólną metodologię zbierania danych do sprawozdań. Dlatego właśnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (bo to one jest odpowiedzialne za prawidłowe wdrożenie dyrektywy 2004/48/WE, chociaż "Stosowne dane będą też zbierane, dzięki pomocy Ministerstwa Sprawiedliwości, bezpośrednio od sądów rozpatrujących sprawy z zakresu objętego dyrektywą i wspomnianą wyżej ustawą") przygotowano kwestionariusze skierowane do wszystkich podmiotów stosujących przepisy, którymi dyrektywę implementowano.

W notatce pt. Analiza wdrożenia dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej opublikowanej na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nota bene: mylące są te daty przy notatkach opublikowanych na stronie ministerstwa, bo czytelnik myśli, że to data opublikowania notatki, a to aktualna data) czytamy m.in.:

Na podstawie tych sprawozdań Komisja opracuje zbiorczy raport na temat stosowania dyrektywy w państwach członkowskich UE, zawierający ocenę skuteczności podejmowanych środków oraz ocenę ich skutków dla innowacyjności i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Raport ten będzie przesłany Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. Jeżeli w świetle rozwoju wspólnotowego porządku prawnego zajdzie taka potrzeba, sprawozdaniu towarzyszyć będą propozycje zmian dyrektywy.

I dalej:

W związku z powyższym, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwraca się do wszystkich podmiotów uprawnionych z tytułu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa sui generis do bazy danych, praw własności przemysłowej oraz prawa wyłącznego do odmian roślin, korzystających z instrumentów wprowadzonych ustawą z 9 maja 2007 r., z uprzejmą prośbą o wypełnienie jednego z poniższych kwestionariuszy (w zależności od kategorii dochodzonych przez Państwa praw) i jego odesłanie w terminie do 31 stycznia 2008 r. do Departamentu Prawno-Legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na stronie Ministerstwa Kultury można znaleźć następujące dokumenty:

Przeczytaj również:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Formaty, formaty...

I znów administracja publikuje formularze w formacie tylko-do-odczytu (za: rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, załącznik nr 1, p. 2.4: "Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .doc -standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu")

Czy powodem jest niechęć do otrzymywania wypełnianych ankiet?

ł.
--
http://7thguard.net

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>