Raport Gierka (o innowacyjności) w miejsce Strategii Lizbońskiej

W dniu wczorajszym Parlament Europejski przyjął uchwałę zatytułowaną "Putting knowledge into practice - a broad-based innovation strategy for Europe" ("Wykorzystanie wiedzy w praktyce: szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE") - pierwsza od czasu opublikowania Strategii Lizbiońskiej tak całościowa perspektywa strategii innowacyjnej Europy uchwalona przez organ Unii. Uchwała w brukselskim żargonie nazywana jest "Gierek report". Warto sięgnąć do pkt. 50 (cytuję go niżej), gdzie mówi się o otwartych standardach w podobnym ujęciu, jak wynika to z przyjętego jakiś czas temu stanowiska Internet Society Poland.

A więc przyjęto tekst, który na stronach Parlamentu Europejskiego zapowiadany był (Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 21-24 maja 2007) następującymi słowami: "Europa potrzebuje szerokiej strategii innowacyjnej, która poprawi konkurencyjność jej gospodarki. W sprawozdaniu polskiego posła Adama Gierka (PES) posłowie postulują tworzenie wyspecjalizowanych regionów wiedzy, przeprowadzenie reformy prawa patentowego oraz wprowadzenie zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i innowacje – środa, 23 maja."

Można sięgnąć do stenogramu z wczorajszej dyskusji: 14. Innovation Strategy (debate) (nie chce być złośliwy, ale przypomnę, że w Polsce opublikowanie stenogramu z publicznego wysłuchania zajęło więcej niż miesiąc). Można sięgnąć do notatki z serwisu informacyjnego Parlamentu Europejskiego: Nowa strategia innowacyjna dla Europy (nie to, że się czepiam, ale my nie mamy w polskim Sejmie serwisu informacyjnego, który informowałby co się w nim dzieje). Jest też sprawozdanie z 26 kwietnia w sprawie wykorzystania wiedzy w praktyce: szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE. Tam również projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego (również Opinia dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej z 28 marca dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i Opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z 22 marca i Opinia Komisji Rozwoju Regionalnego z 22 marca i Opinia Komisji Prawnej z 11 kwietnia...)

Można wreszcie sięgnąć do zasobów opisujących ścieżkę legislacyjną tej rezolucji Procedure file, a także do samego tekstu: Texts adopted by Parliament, Thursday, 24 May 2007 - Strasbourg: European Parliament resolution of 24 May 2007 on putting knowledge into practice: a broad-based innovation strategy for Europe (2006/2274(INI)). Oficjalny polski tekst uchwały będzie dostępny w przyszłym tygodniu.

Jak napisał Władek Majewski na liście ISOC Polska: "Tekst ten, opublikowany dziś przez sekretariat parlamentu, różni się w dwóch punktach od wersji, która wynikałaby z wczorajszych głosowań plenarnych nad poprawkami zapisanych przez sekretariat sprawozdawcy - profesora Gierka oraz spisanych z nagrania przebiegu obrad. Doświadczenie wskazuje jednak, że nikt nie będzie tego prostował i wersja opublikowana przez sekretariat będzie uznana za oficjalną". Chodzi o to, że w pkt. 40 (dawny pkt. 39 - te punkty dotyczą "patent right legal protection measures") jeden fragment, który w głosowaniu przegrał ("against blackmail and law abuse;"), pozostał w tekście, a w zamian inny fragment został "niewinnie" skreślony ("(such as FLOSS (free/libre/open source software) licensing systems);")...

Wskazywany w leadzie tej notatki pkt. 50 dotyczący standardów (tak jak został przyjęty i tak jak opublikowano - tu nie ma błędu) brzmi:

50. Recalls the definition of open standards adopted by the Commission pursuant to which (i) the standard is adopted and will be maintained by a not-for-profit organisation, and its ongoing development occurs on the basis of an open decision-making procedure available to all interested parties; (ii) the standard has been published and the standard specification document is available either freely or at a nominal charge; (iii) the intellectual property - i.e. patents possibly present - of (parts of) the standard is made irrevocably available on a royalty-free basis;

Dla porównania zachęcam do przeczytania tekstu Standardy w egovernment - czy mogę mieć wrażenie manipulacji?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>