Konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej: Jak przeciwdziałać piractwu intelektualnemu

2008-04-25 09:00
2008-04-25 17:00
Etc/GMT+2

W dniu 25 kwietnia br. odbędzie się konferencja “Jak przeciwdziałać piractwu intelektualnemu” organizowana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS oraz Koalicją Antypiracką zrzeszającą organizacje działające na rzecz ochrony praw twórców.

Konferencja odbędzie się w Audytorium Biblioteki Narodowej w Warszawie. Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać do 22 kwietnia na adres: piar@uprp.pl lub telefonicznie 0-22 5790622.

Jak czytamy na stronach Urzędu Patentowego RP: "Konferencja odbędzie się z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej w ramach cyklu wydarzeń upamiętniających 90. rocznicę ustanowienia ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich. Patronat nad konferencją objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego".

Program konferencji:

9.00-10.00 Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.10 Otwarcie konferencji
Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP
Michal Svantner, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

10.10-10.40 Wystąpienia okolicznościowe
Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbigniew Ćwiąkalski, Minister Sprawiedliwości
Michal Svantner, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Sesja I „Czy skutecznie chronimy własność intelektualną?”
Prowadzący obrady: prof. dr hab. Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski

10.40-11.00 „Istota ochrony własności intelektualnej” - prof. dr hab. Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski

11.00-11.20 „Rola Policji w ujawnianiu i zwalczaniu piractwa intelektualnego”
- insp. Sławomir Śnieżko, Dyr. Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

11.20-11.40 "Prawa autorskie i pokrewne w praktyce codziennej.
Praktyczne wykorzystywanie prawa autorskiego i praw pokrewnych w ramach działalności biznesowej" - mec. Jeroen Kreeft, Dyrektor Zarządzający SMART Amsterdam Office

11.40-12.00 „Piractwo komputerowe. Konsekwencje ekonomiczne zjawiska” - Georg Herrnleben, Dyrektor Business Software Alliance na Europę Centralną i Wchodnią/Koalicja Antypiracka

12.00-12.20 „Granice ochrony karno-prawnej praw autorskich i praw pokrewnych. Ocena obowiązującego poziomu ochrony i postulaty de lege ferenda” - Dariusz Kuberski, Dyrektor Prokuratury Krajowej

12.20- 13.20 LUNCH - otwarcie wystaw w sali wystawienniczej Biblioteki Narodowej

Sesja II „Własność intelektualna to też własność”
Prowadzący obrady: prof. dr hab. Michał du Vall, Uniwersytet Jagielloński

13.20-13.35 „Autoryzowane i nieautoryzowane nośniki optyczne oraz inne formy rozpowszechniania – Internet” - Jan Bałdyga, (ZPAV)/Koalicja Antypiracka

13.35-13.50 „Rola ZAiKS –u w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi” - prof. Henryk Kuźniak, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

13.50-14.05 „Ochrona praw artystów wykonawców” - Krzysztof Kumor, Prezes Związku Artystów Scen Polskich

14.05-14.20 „Majątkowa wartość własności przemysłowej” - dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP

14.20-14.35 „Własność intelektualna w teorii i praktyce bibliotek cyfrowych" – Katarzyna Ślaska, Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej

14.35-14.50 „Ochrona praw autorskich twórców filmowych w Polsce” - Jacek Bromski, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich

14.50-15.05 „Ochrona praw artystów wykonawców w zakresie stosowania przepisów części karnej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” – Jerzy Róziewicz, Prezes Związku Artystów Wykonawców

15.05-15.25 przerwa kawowa

Panel dyskusyjny

15.25 - 17.00 „Dokąd zmierza prawo autorskie we współczesnym świecie? Jaki jest pożądany kierunek rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w kontekście roli jaką odgrywa prawo autorskie?”

Uczestnicy panelu:
Jerzy Badowski (ZAiKS), dr hab. Anna Wojciechowska (Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego), prof. dr hab. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski), Dariusz Kuberski (Prokuratura Krajowa), podinsp. Dariusz Poniatowski (Komenda Główna Policji), Krzysztof Sadowski ( Polskie Stowarzyszenie Jazzowe), Marek Staszewski (ZPAV), Ewa Ziemiszewska ( Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Panel prowadzić będą: prof. dr hab. Michał du Vall, Uniwersytet Jagielloński, Bartłomiej Witucki, Business Software Alliance

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Nie wiem czy ma to

Nie wiem czy ma to zastosowanie do prawa polskiego/europejskiego, ale wygląda na to, że prawa patentowe nie obejmują prywatnego użytku (w przeciwieństwie do praw autorskich). Czyli mogę np. używać opatentowanych technologii bez zezwolenia nie naruszając patentu, nie mogę tylko takich wytworów sprzedawać. Mam nadzieję, że u nas wygląda to podobnie.

Co do konferencji: sądząc po afiliacjach prelegentów, będzie to kolejne zebranie kółka wzajemnej adoracji...

A to ci kwiatek!

Tak z ciekawości trafiłem na ten wpis, myśląc że to opis konferencji o CC, ale widzę, że komuś chyba gul strzelił i będą organizować swój spęd, do promocji legalnej formy cenzury.

Miałem się nie wybierać do Warszawy (mam te 450km do przejechania) ale chyba się wybiorę z redakcyjną koleżanką, uda nam się wtedy okupować oba spotkania :), wybraniec zada może jedno krępujące pytanie do obecnych z Zaiksu czy ministerstwa kultury.

Jednak będziemy tam chyba jednymi z niewielu tych stojących po drugiej stronie barykady, a wystarczyło napisać do brokep'a z The Pirate Bay, na pewno by z chęcią przyjechał i coś powiedział.

Wolna kultura pobije się z kulturą zniewoloną?

Maciej Miąsik's picture

Konferencja "Czy wolna kultura jest legalna?" jest w tym samym czasie. Zdecydowanie wolę jej tematykę niż ten konkurencyjny zjazd zamordystów (ja ich na swoim blogu nazywam dosadniej, ale tu jestem gościnnie).

A kto zada niewygodne pytania?

W pełni rozumiem niechęć do "zamordystów", ale może dobrze by było, żeby ktoś z publiczności zadał np. panu insp. Sławomirowi Śnieżko, Dyr. Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji parę krępujących pytań... Albo panu Dariuszowi Kuberskiemu, Dyrektorowi Prokuratury Krajowej...

Albo sprostował parę stwierdzeń nie odpowiadających prawdzie, które niewątpliwie wygłosi pan Jan Bałdyga z Koalicji Antypirackiej.

Tylko w tym serwisie znajdzie się dziesiątki pytań, które aż się proszą, aby być zadanymi tym panom, do czego taka konferencja jest świetną okazją. Nawet jeśli nie na sali, to w kuluarach...

A jaki pożytek wyniknie z konferencji "Czy wolna kultura jest legalna?", skoro adresaci tego pytania będą się w tym czasie gremialnie zabawiać w Bibliotece Narodowej opowieściami o "pirackich" płytach, przestępstwie "pobierania muzyki z Internetu" i poniesionych miliardowych stratach.

Wg mnie (ale to już wersja radykalna) dużo więcej pożytku przyniosłoby odwołanie konferencji "wolnokulturowej" i gremialny najazd jej niedoszłych uczestników na "zebranie kółka wzajemnej adoracji", jak ktoś ładnie nazwał ten kuriozalny spęd marketingowy.

Bo jak na razie, to nie widzę wśród zaproszonych gości nikogo, kto mógłby się podjąć ochrony np. twórców publikujących swoje utwory na licencjach Creative Commons przed panem Henrykiem Kuźniakiem z ZAIKS-u, jednym z prelegentów... (por. np. Creative Commons i STOART Związek Artystów Wykonawców oraz ZAiKS wie lepiej niż twórcy z Jamendo?).

Pozostawienie kółka wzajemnej adoracji w błogim samozadowoleniu i poczuciu walki z przestępcami będzie błędem chociażby w kontekście takich kwiatków, jak temat panelu dyskusyjnego: "Jaki jest pożądany kierunek rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w kontekście roli jaką odgrywa prawo autorskie?"

Pożądany przez kogo? Jerzego Badowskiego z ZAiKSu czy Ewę Ziemiszewską z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (oboje uczestniczą w panelu)? Ponieważ kierunki pożądane przez obie te instytucje są (a raczej powinny być) niemalże sobie przeciwstawne, powinniśmy być świadkami zażartej polemiki... A jak będzie nikt chyba nie ma wątpliwości. Więc tym bardziej przydałby się ktoś do zamieszania patykiem wody...

Kto ich zniesie w takiej dawce?

Maciej Miąsik's picture

No ja się nie wybieram. Mój organizm nie jest w stanie znieść takiego natłoku kopyrajtowego zamordyzmu - jeszcze dostanę zapaści. Ale rzeczywiście, ktoś dobrze przygotowany mógłby zmącić nieuchronną atmosferę wzajemnego pocieszania się i snucia planów dominacji nad światem. I potem to ładnie nam zrelacjonować.

Vagla to nie będzie, bo jest prelegentem na drugiej konferencji, więc kto?

Ta tzw. "konferencja" jest darmowa...

Na zachętę napiszę, że ta tzw. "konferencja" jest darmowa... Wystarczy zgłosić chęć udziału: "Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać do 22 kwietnia na adres: piar@uprp.pl lub telefonicznie 0-22 5790622"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>