Śmierć i podatki a własność intelektualna

W Wielkiej Brytanii trwa dyskusja związana z opodatkowaniem przychodów związanych z korzystaniem z praw własności intelektualnej. Chodzi o sposób, w jaki opodatkowane są przychody przedsiębiorstw związane z prawami z patentów czy z korzystaniem ze znaków towarowych. Ministerstwo skarbu zapowiada tam reformy, a spółki się obawiają. Problem jest globalny i sprowadza się do pytania: jak na globalnym rynku mają być opodatkowane takie przychody? Spółki martwią się, że prawa takie, które "zakotwiczone są" poza granicami Wielkiej Brytanii (offshore) staną się przedmiotem zainteresowania brytyjskiego fiskusa.

O sprawie pisze the Times w dwóch tekstach: Alistair Darling retreats from tax on offshore intellectual property oraz Darling steps up to first ever ABI tax talks. Na globalnym rynku spółki poszukują najlepszych sposobności do minimalizowania obciążeń podatkowych i maksymalizowania zysków. A w Unii Europejskiej lansuje się idee swobodnego przepływu towarów i usług. Spółki zarabiają na własności intelektualnej poza granicami Wielkiej Brytanii, rząd proponuje reformę, ale pod wpływem protestów biznesu rząd zastanawia się jak te przychody mogą wrócić do kraju, aby spółki potem mogły je reinwestować bez groźby ponownego opodatkowania, tym razem w Wielkiej Brytanii....

Jak się wydaje - ze względu na patenty oraz ochronę marki - sprawa najbardziej dotyczy spółek farmaceutycznych, ale pytania dotyczące opodatkowania przychodów z praw własności intelektualnej są aktualne również w innych branżach. Weźmy przykładowo ICT. Oczywiście istnieje spore ciśnienie na wprowadzenie możliwości patentowania oprogramowania (por. Bardzo sprytny plan wprowadzenia patentów na oprogramowanie traktatem UE-USA). Ale przecież podatki nie związane są jedynie z patentami. Muszą dotyczyć też globalnie zarządzanych prawami autorskimi.

W Polsce sprawa opodatkowania praw autorskich na razie pojawia się w kontekście organizacji zbiorowego zarządzania: Interpelacja w sprawie "potraktowania ZAiKS jak podmiot gospodarczy" i obciążenia podatkiem VAT...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>