Wystąpienie Wiceministra Witolda Drożdża w Sejmie

W kontekście ostatnich materiałów opublikowanych w niniejszym serwisie, w szczególności tekstów: Konkurs na pomysł na strategie oraz Na co pójdzie 10 miliardów euro?, zachęcam do zapoznania się z krótkim wystąpieniem p. Witolda Drożdża, Podsekretarza Stanu w MSWiA, które wygłosił w czasie IX KOS - Konferencji Okrągłego Stołu „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego - człowiek wobec wyzwań powstającego Społeczeństwa Informacyjnego” (Sala Kolumnowa Sejmu RP, 16 maja 2008 r.).

Tematyka społeczeństwa informacyjnego "wróciła do agendy prac rządu". Minister Drożdż powiedział m.in.: "Wchodzimy w okres szczególny z uwagi na to, że przez szereg lat mieliśmy znakomite pomysły, [a] bardzo często brakowało środków na ich realizacje. W perspektywie najbliższych kilku lat administracja rządowa, samorządowa, ma do spożytkowania w sumie, uwzględniając wszystkie dostępne środki, dobrych kilkanaście miliardów złotych. Kilkanaście miliardów złotych, które powinny być wykorzystane bardzo skutecznie, ale także bardzo mądrze, tak żeby efekt, który uzyskamy za te kilka lat, był zgodny z wizją, którą musimy mieć bardzo wyraźnie zarysowaną. Wizją, która nie tylko będzie odpowiadać na pytanie: co mamy w perspektywie tych kilku lat zrobić, ale przede wszystkim odpowiadać na pytanie: jaką chcemy mieć Polskę w perspektywie kilkunastu lat...". "Pod egidą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają obecnie intensywne prace nad stworzeniem takiej, bardzo nowoczesnej, strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Na przełomie czerwca i lipca - mam głęboką nadzieję - będę miał przyjemność zaprezentować szerokiemu ogółowi pewne propozycje dotyczące tejże strategii. Przygotowywana strategia będzie bardzo dobrym punktem wyjścia do rozważań: czy i w jakim zakresie pewnym modyfikacjom będzie musiał ulec plan informatyzacji państwa, tak, aby odpowiadał rzeczywiście wizji, która powinna nam przyświecać przy okazji realizacji kolejnych przedsięwzięć...". "W najbliższych tygodniach zostanie w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odtworzona struktura zajmująca się właśnie rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Struktura, która jakiś czas temu została zlikwidowana i doświadczenia ostatnich paru miesięcy pokazują, że - być może - przedwcześnie..."


Wystąpienie p. Witolda Drożdża, Podsekretarza Stanu w MSWiA (ministerstwa właściwego ds informatyzacji), z okazji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Sejmie. Na obejrzenie wystąpienia należy przeznaczyć 6 minut.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>