Prezydent podpisał: technologie informatyczne dla potrzeb celnych

Prezydent podpisał szereg ustaw związanych z ratyfikowaniem postanowień konwencji dotyczących wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz protokołów sporządzonych na podstawie tych konwencji.

30 lipca 2005 r. Prezydent podpisał w szczególności:

ustawę z 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji umowy w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli 26 lipca 1995 r.,

ustawę z 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli 18 grudnia 1997 r.,

ustawę z 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakresu informacji dotyczących prania wpływów pieniężnych w konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonego w Brukseli 12 marca 1999 r.,

ustawę z 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli 26 lipca 1995 r.,

ustawę z 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji protokołu sporządzonego zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej zmieniającego konwencję w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych, sporządzonego w Brukseli 8 maja 2003 r.,

ustawę z 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącego wykładni konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych dokonywanej w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonego w Brukseli 29 listopada 1996 r.,

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>