Jesteś opatentowany

Jak pisze Rzeczpospolita: "Komisja Europejska przyjęła drugi już raport na temat rozwoju prawa patentowego w dziedzinie biotechnologii i inżynierii genetycznej. Chodzi o patenty na sekwencje genów (sekwencje DNA), które zostały wyizolowane z ciała ludzkiego, oraz patenty na ludzkie macierzyste komórki embrionalne". Zdaje sobie sprawę, że to stricte nie dotyczy internetu, ale zawsze informacji...

Podobnie jak w przypadku projektu dyrektywy o patentowaniu oprogramowania - materia regulowana dyrektywą 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych wzbudza kontrowersje i w różny sposób jest następnie implementowana na grunt ustawodawstwa państw członkowiskich.

Jakoś tak dziwnie się czuje myśląc o tym, że można opatentować sekwencjami DNA albo skład substancji chemicznej. Zdaje sobie sprawę, że wielkie pieniądze stoją za "przemysłem farmaceutycznym" ale też myślę sobie, że przcież te sekwencję przed tym przemysłem już Ktoś wymyślił...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>