Jeszcze dwa tygodnie by zebrać milion podpisów na rzecz osób niepełnosprawnych

Złóż podpis na rzecz osób niepełnosprawnych"1 minuta Twojego czasu, którą poświęcisz składając swój podpis, może odmienić życie 50 milionów niepełnosprawnych obywateli Unii Europejskiej" - tak przekonują do składania podpisów organizatorzy kampanii "Milion podpisów na rzecz osób niepełnosprawnych". Tematykę związaną z prawami osób niepełnosprawnych w społeczeństwie informacyjnym poruszam w dziale accessibility niniejszego serwisu, dlatego też złożyłem symboliczny podpis na stronie kampanii, którą organizuje Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy (artykuł I-47 ust. 4 Traktatu): milion obywateli Unii może zobligować organy unijne do reakcji w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem tych obywateli, wykonanie Konstytucji wymaga aktu prawnego Unii.

Kampania "Milion podpisów na rzecz osób niepełnosprawnych" ruszyła w styczniu tego roku. Aktualnie złożono 429752 podpisy. Polacy złożyli dopiero 3602 podpisy i - tym samym - plasują się na ostatnim miejscu wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej, których obywatele wzięli udział w kampanii. Kampania kończy się już 3 października. Zostało jeszcze dwa tygodnie na składanie podpisów. Podpis można złożyć na specjalnej stronie kampanii.

Angażując się w inicjatywy na rzecz neutralności technologicznej państwa, na rzecz stosowania otwartych standardów w administracji publicznej, na rzecz równego traktowania wszystkich obywateli wobec prawa oraz na rzecz powszechnej dostępności informacji publicznych uważam, że potrzebne są w porządku prawnym mechanizmy przeciwdziałające dyskryminacji - również dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. W obszarze tzw. społeczeństwa informacyjnego chodzi jednak o wszystkich obywateli. Te bariery w dostępie do informacji, z którymi spotykają się dziś osoby niepełnosprawne, stają na przeszkodzie również osobom, które nie są obarczone niepełnosprawnością. Jeśli zatem prawo unijne będzie zapewniało wszystkim równy udział we wszystkich dziedzinach życia - skorzystają na tym nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również inni. M.in. dlatego właśnie na łamach tego serwisu starałem się relacjonować proces legislacyjny związany z przyjmowaniem Traktatu ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

O co walczy ruch osób niepełnosprawnych? Poniżej zacytuję apel zawarty w materiałach informacyjnych:

1. Prawo, które chroniłoby osoby niepełnosprawne przed dyskryminacją, usunęłoby istniejące bariery, zapobiegałoby tworzeniu nowych. Prawo, które stwarzałoby nam równe możliwości i zapewniało równy udział we wszystkich dziedzinach życia.

2. Szybkie podpisanie i ratyfikacje przez Wspólnotę Europejską i państwa członkowskie UE Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

3. Określenie konkretnych środków i działań zmierzających do równego traktowania niepełnosprawnych dzieci w procesie edukacji i w życiu społecznym niepełnosprawnych dzieci poprzez regionalną, krajową i europejską politykę.

4. Określenie konkretnych środków i działań zmierzających do równego traktowania niepełnosprawnych w zatrudnieniu poprzez politykę regionalną, krajową i europejską.

5. Podjęcie na poziomie krajowym działań zmierzających do likwidacji zamkniętych placówek, w których żyją osoby niepełnosprawne i stworzenie tym osobom godnych warunków życia w integracji, zapewniając usługi wspomagające i ich finansowanie z różnych źródeł, w tym unijnych.

6. Podstawowe standardy dotyczące dostępności i niedyskryminowania jako wymagania we wszystkich instrumentach finansowania, w tym z funduszy UE, by zapobiegać tworzeniu nowych barier.

7. Upowszechnianie statystyk, informacji na temat sytuacji i życia osób niepełnosprawnych, tak by zwiększyć poziom społecznej świadomości oraz budować podstawę do tworzenia przepisów prawnych i inicjatyw skutecznie chroniących nasze prawa.

8. Powszechne standardy i przepisy prawne, które zapewniałyby pełen dostęp do towarów i usług na terenie Unii Europejskiej.

Na stronie "Milion podpisów na rzecz osób niepełnosprawnych" można podpisać się pod następującym oświadczeniem:

Oddaje swój głos na Unię Europejską, w której prawa osób niepełnosprawnych są skutecznie chronione przez ustawodawstwo zwalczające wszelkie przejawy dyskryminacji osób niepełnosprawnych i zmierzające do pełnej integracji 50 milionów niepełnosprawnych obywateli z Europejskim społeczeństwem.

Artykuł I-47 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 310, Tom 47, 16 grudnia 2004):

4. Obywatele Unii, w liczbie nie mniejszej niż milion, mający przynależność państwową znacznej liczby Państw Członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, wykonanie Konstytucji wymaga aktu prawnego Unii. Ustawa europejska określa przepisy dotyczące procedur i warunków wymaganych dla takiej inicjatywy obywatelskiej, w tym minimalną liczbę Państw Członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele, którzy występują z taką inicjatywą.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Co ciekawe: udało się zebrać ten milion

VaGla's picture

Może kogoś zainteresuje, że jednak udało się zebrać ponad milion elektronicznych podpisów pod petycją w sprawie dostępności: Margaret Wallström: “We promised to deliver and we will deliver on our promises”: "1 232 771 signatures collected in only 9 months by the European disability movement in favour of a disability Directive were handed over today in Brussels to the European Commission Vice-President".

To ma tylko wymiar symboliczny, gdyż traktat konstytucyjny nie obowiązuje, a forma takiego podpisywania elektronicznego nie jest - sama w sobie - wiarygodną formą demokracji bezpośredniej, ale zawsze to jakiś gest.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>