Mały, powyborczy update

Kilka osób pyta, czy po wyborach będę kontynuował pisanie w serwisie. Mam taki plan, chociaż w tej chwili jestem zaangażowany w pewien osobisty projekt, co sprawia, że pisanie zeszło na nieco dalszy plan. Niemniej robię swoje w sferze, w której pracowałem do tej pory. Kilkanaście dni temu odbyło się posiedzenie Rady ds Cyfryzacji w MAiC (obecnie to Ministerstwo Cyfryzacji). Kadencja Rady nie jest skorelowana z kalendarzem wyborów powszechnych, trwa dwa lata i w przypadku Rady obecnej kadencji upłynie ona w czerwcu przyszłego roku. Jestem zatem doradcą ministra cyfryzacji w Radzie ds Cyfryzacji i staram się sumiennie wykonywać działania opiniodawczo-doradcze.

Historia startu w wyborach jest linkowana obok, z tego obrazka z wielką niebieską tablicą, ale podlinkuję też w tradycyjny sposób. Tam, w czasie kampanii wyborczej, opublikowałem prawie 150 tekstów. Chodziło o to, by nie mieszać serwisu poświęconego prawu z aktywnością wyborczą. Bardzo mi zależało na tym, by tych dwóch sfer (publicystycznej oraz wyborczej) ze sobą nie łączyć w jednym ośrodku informacji, w jednym strumieniu danych. Zachęcam zatem tych, którzy są ciekawi przemyśleń wyborczych, do odwiedzenia serwisu znajdującego się nie w subdomenie prawo.vagla.pl, ale serwisu www.vagla.pl.

Jesteśmy po wyborach. W kampanii się nie oszczędzałem, zatem po wyborach potrzebowałem urlopu. Teraz życie toczy się dalej.

Na ostatnim posiedzeniu Rady ds Cyfryzacji minister Anna Streżyńska (która była też członkiem obecnej Rady) podziękowała kwiatami za współpracę ministrowi Halickiemu. Który to będzie już minister, któremu doradzam najpierw w Radzie ds informatyzacji, a potem w Radzie ds Cyfryzacji? Ludwik Dorn, Janusz Kaczmarek (którego nigdy nie miałem okazji spotkać, więc - jak widać - można radzić w radzie i nie spotkać ministra, któremu się radzi), Michał Boni, Rafał Trzaskowski, Andrzej Halicki, obecnie Anna Streżyńska.

Rada ds Cyfryzacji nie ma charakteru politycznego. Na ostatnim posiedzeniu Rady rozmawialiśmy o dalszych planach i o tym, w jaki sposób Rada może przydać się nowemu ministrowi. W ramach Rady pracowałem do tej pory w zespole zajmującym się informatyzacją państwa (przygotowaliśmy kilka rekomendacji dla potrzeb poprzedniego ministra; warto przy tym pamiętać, że w poprzednim ułożeniu resortu rejestry publiczne były w MSW, co ma szansę się teraz zmienić) oraz w zespole zajmującym się dostępem do informacji publicznej (uważam m.in., że Biuletyn Informacji Publicznej to media publiczne, więc skoro reguluje się media publiczne, to należy uwzględniać przy tym również informacyjną emanację państwa w sferze internetu).

W czasie ostatniego spotkania Rady sygnalizowałem m.in., że Minister Cyfryzacji mógłby podjąć prace nad stworzeniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (co wynika z art 5b znowelizowanej niedawno ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), natomiast wszyscy sobie zdajemy sprawę, że powyborcza reorganizacja wymaga czasu.

Czas wyborów minął. Nowa większość parlamentarna układa sobie warsztat pracy. Ja zaś muszę się nieco ogarnąć, bo w związku z kampanią wyborczą całkiem wyłączyłem się z działań zawodowych (nie da się jednocześnie intensywnie kandydować i przy tym zawodowo pracować; teraz zaś, po czterech miesiącach "zawodowych wakacji", znów angażuję się w kolejne projekty. Robię swoje.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>